Smútočná správa

Smútočná správa

Celým Slovenskom v stredu večer 5.októbra 2016 zarezonovala veľmi smutná správa. Navždy dotĺklo srdce pána Michala Kováča, prvého prezidenta samostatnej Slovenskej republiky.

Táto správa sa veľmi bolestne dotkla aj rodiny kuchárov a cukrárov SZKC. Navždy opustil naše rady pán Michal Kováč, ktorého sme si všetci vysoko vážili a ktorý spolu s pani manželkou od roku 2007 bol čestným členom SZKC. Vysoko sme si vážili jeho náklonnosť a priazeň, ktorú nám po roky prejavoval. Svojou prítomnosťou na našich aktivitách nás tešil a zároveň zaväzoval. Jeho podpora nás utvrdzovala v presvedčení, že naša snaha má význam. Bolo pre nás veľkou cťou, keď našu ponuku stať sa čestným členom nášho Zväzu spolu s pani manželkou prijal. Ďakujeme za dlhoročnú podporu našej profesie.

Zdieľame smútok s rodinou pána prezidenta. Česť jeho pamiatke!

V hlbokej úcte za celý Slovenský zväz kuchárov a cukrárov
Branislav Križan, prezident SZKC
Zuzana Dúžeková, generálna tajomníčka SZKC

Slovenčina Slovenčina English English