Za Romanom Pekným

Za Romanom Pekným

Bolestne sa nás dotkla nečakaná, neuveriteľná, mrazivá , krutá   a veľmi smutná správa o náhlom skone nášho priateľa, zakladajúceho člena Žilinského klubu kuchárov a cukrárov 

pána Romana Pekného 

Cítime nesmierny žiaľ nad tým, že drsná ruka smrti  ho navždy vytrhla spomedzi našich radov tak predčasne, vo veku len 44 rokov.

Naozaj sa len veľmi ťažko hľadajú slová, ktorými by sme vyjadrili žiaľ nad tým, že navždy dotĺklo jeho šľachetné srdce. Odišiel človek ktorého sme si všetci vysoko vážili a ktorý nám bude veľmi chýbať.  Vysoko sme si vážili jeho náklonnosť a priazeň, ktorú nám všetkým prejavoval. Jeho meno navždy ostane spojené s históriou Žilinského klubu.

Mal svoje sny, lásky, túžby a ciele pred sebou .Smrť žiaľ  rozhodla inak. Celý život bol  oddaným gastronómom, miloval svoje povolanie a robil ho  láskou. Pod jeho vedením vyrástlo veľa mladých kuchárov Nikdy nezabudneme na to , čo urobil pre Slovenský zväz kuchárov a cukrárov a slovenskú gastronómiu , ale najmä pre Žilinský klub SZKC. Slovenskú kuchyňu a zručnosť slovenských kuchárov  s úspechom reprezentoval aj  na gastronomických súťažiach na domácej ale aj na svetovej úrovni v Luxemburgu, nemeckom Erfurte, či v írskom Dubline.

Prácu a pomoc pána  Pekného  sme si však vážili aj vo Výkonnom výbore SZKC.  Dôkazom toho bolo udelenie vyznamenania SZKC  „Bronzovej medaily Jána Babilóna“ , ktoré si z rúk prezidenta Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov  prevzal v novembri 2017.

Posledná rozlúčka s pánom Romanom Pekným  sa bude konať

vo štvrtok 06. októbra 2022 o 15,00 hodine,  so sv. omšou

v Rajeckej Lesnej

Roman, nikdy na teba nezabudneme a budeme si ťa pripomínať, aby naša vďačnosť prežívala tak, ako si to ty zaslúžiš. Budeš nám veľmi chýbať.

 ODPOČÍVAJ V POKOJI 

Dovoľujeme si v mene svojom i v mene členov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov vysloviť  pocity hlbokej účasti a úprimnej sústrasti nad jeho úmrtím najbližším príbuzným 

Za celý tím Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov

Vojto Artz, 

prezident SZKC 

             a 

Zuzana Dúžeková, 

generálna tajomníčka SZKC

Slovenčina Slovenčina English English