Gastro Academy – odborné kurzy

Gastro Academy – odborné kurzy

Odborné kurzy,  s ktorými si môžete otvoriť vlastnú reštauráciu, cukráreň, či pekáreň.

V poslednom období sme zaznamenali viaceré telefonáty, týkajúce sa získania informácií  o možnosti získania kvalifikácie, či rekvalifikácie v odbore kuchár a cukrár.  gastronómie.  Vzhľadom na to, so súhlasom  riaditeľa spoločnosti Gastro Academy s.r.o , pána Ondreja Ševčíka, prinášame informáciu a kontakt , na ktorom môžete získať podrobnejšie informácie.

„Dostať sa do gastronomického biznisu, doplniť si vzdelanie a získať odborné skúsenosti, môžete prostredníctvom rekvalifikačných kurzov v Gastro Academy, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva a so vzdelávaním majú dlhoročné skúsenosti. Doklad o absolvovaní kurzu je plnohodnotným podkladom pre založenie živnosti.

Teoretickú časť kurzov zastrešujú skúsení odborníci a odborníčky v danej oblasti, študent odchádza pripravený na skúšku živnostenskej komory a je obohatený o množstvo informácií, ktoré využije vo svojej praxi. Praktická časť kurzu prebieha v existujúcej gastronomickej prevádzke a poskytne každému účastníkovi kurzu reálnu skúsenosť s dynamikou, náročnosťou, aj krásou vybratej profesie.

Kurzy, ktoré nájdete v ponuke Gastro Academy:

Odbor  Kuchár,

Odbor  Cukrár,

Odbor  Čašník  a

Odbor Pekár

O kurzy je veľký záujem a ich výhodou je, že sa na nich stretávajú ľudia, ktorí si svoju budúcu profesiu, či podnikanie, vybrali po zrelej úvahe a vzdelávanie vo vybranej oblasti má pre nich veľký význam“ .

Zdroj: www.gastroacademy.sk

Kontakt:  info@gastroacademy.sk

FOTO – ZDROJ foto – freepik.com

Slovenčina Slovenčina English English