Košický kuchár 2019

Košický kuchár 2019

Košický klub SZKC, Congress Hotel Centrum Košice, SOŠ J. Bocatia Košice, pod záštitou primátora mesta Košice Ing. Jaroslava Poláčeka vyhlasujú súťaž Košický kuchár 2019 VI. JARNÚ GASTRONOMICKÚ VÝSTAVU JEDÁL A CUKRÁRENSKÝCH VÝROBKOV na deň 16.04.2019.

Program výstavy a súťaže

 • 8.00 – 9.00 hod. Prezentácia, uloženie mís a exponátov  /k jednému vystavovanému exponátu je prístup povolený dvom  osobám/
 • 9.00 hod                     Štart  súťaže  finálového kola Košický kuchár 2019
 • 9.00 – 15.30 hod. Sprievodné akcie
 • 10.00 hod. Slávnostné otvorenie výstavy a súťaže
 • 16.00 hod. Odovzdávanie cien a diplomov
 • 17.00 hod. Predpokladané ukončenie  súťaže a výstavy

Súťaž je vyhlásená v troch kategóriách:

 • I. kategória:     Kuchár senior – profesionálni kuchári z hotelových a reštauračných zariadení
 • II. kategória:     Kuchár junior – žiaci stredných odborných škôl a mladí kuchári do 21 rokov
 • III. kategória:    Kuchár pre školské zariadenia a vývarovne – profesionálni kuchári ŠJ, DM, ŠD a J, veľkých závodných vývarovní                                                      

Súťažné disciplíny:

 • A – Teplá kuchyňa – varenie naživo
 • B – Studená kuchyňa
 • C – Torty, zákusky a reštauračné dezerty

Propozície súťaže

Súťažiaci pred nástupom pri prezentácii uhradia štartovné vo výške: v kategórii: JUNIOR  7,– € s DPH, SENIOR člen SZKC 12,– € s DPH,  SENIOR nečlen SZKC 18,- € s DPH.

Úhradu možno vykonať aj bankovým prevodom:

Bankové spojenie: VÚB Banka, Číslo účtu: 2776973351/0200

IBAN: SK55 0200 0000 0027 7697 3351, BIC: SUBASKBX

Zápisné a štartovné sa nevzťahuje na súťažiacich zo školských jedálni.( pre každého súťažiaceho bude v rámci zápisného zabezpečený obed, pre ostatných účastníkov bude možnosť zakúpenia obedu za 4,00 € )

Výberové kolo – len v prípade veľkého záujmu na základe prihlášok 

Súťažné kolo, sa bude konať na VI. ročníku Jarnej gastronomickej výstave jedál a cukrárenských výrobkov Košického klubu SZKC   v priestoroch  Congress hotel Centrum, Južná trieda 2/A, Košice,  dňa 16.04.2019

Je potrebné aby záujemcovia o zapojenie sa do súťaže do 2. apríla 2019 zaslali na mailovú adresu senitko@orangemail.sk:

Vyplnenú prihlášku do súťaže ( prihláška je prílohou týchto kritérií )

Jednu fotografiu súťažného jedla, s menším rozlíšením ako je 1,0 MB (nie je podmienkou možnosť zmeniť vzhľad súťažného pokrmu)

Vypracovanú kalkuláciu na 10 porcií, 

 vyplnenú prihlášku s nasledovnými údajmi:

s menom súťažiaceho, adresou (alebo adresou školy – zariadenia, za ktoré bude súťažiť), telefónnym číslom na kontaktovanie v prípade potreby  a ak je to v možnostiach aj s e-mailovou adresou

Výberové kolo sa uskutoční len v prípade veľkého záujmu súťažiacich a vzťahuje sa len na súťažnú disciplínu A. Teplá kuchyňa. Organizátori oznámia stanovisko prihláseným súťažiacim do 05.04.2019. 

Prílohy na stiahnutie:

Kosicky kuchar 2019 – propozicie

Kosicky kuchar -prihlaska 2019

Slovenčina Slovenčina English English