Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker odovzdal 7. júna 2024 zlaté, strieborné a bronzové medaily pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku.

Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže  Tomáš Drucker odovzdal 7. júna 2024 zlaté, strieborné a bronzové medaily pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku.

Slávnostný ceremoniál sa konal v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Ocenenie pedagogickej práce, pomenované po svätom Gorazdovi, predstavuje najvyššie uznanie, ktoré môže pedagógom udeliť minister školstva a udeľuje sa od roku 1997. Tieto ocenenia, symbolicky pomenované po prvom známom učencovi v našej národnej histórii, vyjadrujú uznanie za výnimočné pedagogické úsilie, talent, nasadenie či vernosť učiteľskej profesii, ako aj za prácu v prospech školstva a výchovy. Ide o najvyšší stupeň ocenenia v rezorte školstva. Udeľuje sa za mimoriadne úspechy v pedagogickej práci.

Medzi ocenenými, ktorí si z rúk ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR prevzali ocenenie bola aj predsedníčka Klubu cukrárov SZKC

Pani Mgr. Jozefína Zaukolcová

majsterka odbornej výchovy v odbore cukrár na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Púchov.

Pani Zaukolcovej bola udelená Strieborná medaila sv. Gorazda za mimoriadne výsledky dosiahnuté v odbornom vzdelávaní a príprave.

Srdečne blahoželáme a sme na ňu veľmi pyšní.

Slovenčina Slovenčina English English