Rokovanie o spolupráci s Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR

Rokovanie o  spolupráci s Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR

Na základe pozvania štátneho tajomníka Ministerstva cestovného ruchu a športu SR pána Mareka Harbuľáka a za prítomnosti generálneho riaditeľa Sekcie cestovného ruchu pána Tomáša Ondrčkusa 21. mája 2024 konalo rokovanie , ktorého sa za SZKC zúčastnili prezident SZKC Vojto Artza generálna tajomníčka SZKC Zuzana Dúžeková .

Témou rokovania boli otázky týkajúce sa

  • možnosti a foriem spolupráce pri rozvoji a zlepšení kvality služieb cestovného ruchu na Slovensku s akcentom na slovenskú národnú gastronómiu,
  • podpora skvalitnenia infraštruktúry cestovného ruchu,
  • spolupráca pri prezentácii ponuky Slovenského CR na domácom trhu i v zahraničí,
  • spolupráca so agentúrou Slovakia Travel pri vydávaní prezentačných materiálov o CR Slovenska
  • odporúčania ako a čím slovenskú gastronómiu a kvalitné slovenské potraviny prezentovať
  • možnosti podpory vybraných aktivít SZKC
  • spolupráca profesijných združení zameraných na cestovný ruch a gastronómiu
  • spolupráca pri otázkach vzdelávania budúcich odborníkov v oblasti CR ale aj pedagógov a majstrov odbornej výchovy
  • rozvoj súťažných aktivít kuchárov a cukrárov juniorov a iné …..

Tém na spoluprácu je teda dostatok, už len vysúkať rukávy.

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov ďakuje a váži si ponuku na spoluprácu, tešíme sa a sme pripravení podporiť Ministerstvo cestovného ruchu a športu SRagentúru Slovakia Travelv ich snahách o zlepšenie kvality služieb CR na Slovensku i v zahraničí.

Slovenčina Slovenčina English English