Odborný seminár: Nové trendy a výzvy v oblasti gastronómie

Odborný seminár: Nové trendy a výzvy v oblasti gastronómie

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY V NITRE, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave organizujú odborný seminár.

KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN:

Nové trendy a výzvy v oblasti gastronómie

ktorý sa bude konať 9. novembra 2017 v Nitre

Príloha na stiahnutie: Program seminára a prihláška

Slovenčina Slovenčina English English