Odkaz od prezidenta SZKC

Odkaz od prezidenta SZKC

 Vážení členovia , kolegovia a priatelia, v tomto neľahkom období by som Vám  v mene všetkých členov Výkonného výboru Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov chcel vyjadriť  podporu. Chcem, aby ste vedeli, že sme tu s Vami a budeme Vás akýmkoľvek možným spôsobom podporovať.

Náš Zväz, vzhľadom na to, že sme profesijným združením jednotlivcov kuchárov a cukrárov a nie zamestnávateľov, má trocha obmedzené kompetencie. Preto sme sa rozhodli pridať sa  k Asociácii hotelov a reštaurácií a Zväzu cestovného ruchu a spolu s nimi  podporiť a nekompromisne obhajovať  záujmy nášho odboru.

Veľmi silno si uvedomujeme, že bez priamej pomoci  štátu v tomto období sa cestovný ruch bude z následkov spamätávať dlhé roky.

Odvetvie ubytovacích a stravovacích služieb  tvoria malé a stredné podniky, ktoré čelia negatívnym dopadom spôsobeným koronavírusom, ako prvé a to už od začiatku marca. Krízové opatrenia ktoré štátne orgány prijali, v praxi znamenajú takmer nulové  príjmy. V najbližšom období niekoľkých týždňov , vzhľadom na vývoj,  nemožno očakávať, že sa táto situácia zmení

V našom odbore pracuje viac ako 100 000 zamestnancov a každá ďalšia piata osoba je na ňom pracovne závislá a bez  pomoci štátu im hrozí strata zamestnania.

Preto budeme  spoločne poukazovať  na potrebu prijatia okamžitých riešení a opatrení, ktoré vzhľadom na viaceré špecifiká odvetvie cestovného ruchu nevyhnutne potrebuje.

Spoločným cieľom zamestnávateľov a štátu by mala byť pomoc pracovníkom, čiže udržať zamestnanosť v týchto spoločnostiach.

Prajem Vám všetkým pevné zdravie

Vojto Artz, prezident SZKC

Slovenčina Slovenčina English English