Ponuka platenej odbornej praxe vo Švajčiarsku pre mladých ľudí od 18 do 26 rokov

Ponuka platenej odbornej praxe vo Švajčiarsku pre mladých ľudí od 18 do 26 rokov

Riaditeľ Švajčiarsko-slovenského združenia pre cestovný ruch – Peter Patúš nám zaslal zaujímavú ponuku pre mladých ľudí vo veku 18 – 26 rokov, ovládajúcich nemecký jazyk.

Ide o platenú odbornú prax v hoteloch vo Švajčiarsku.

Stáž organizujú pravidelne 2x do roka.

Bližšie informácie sú uvedené v prílohe na stiahnutie: Stáž vo Švajčiarsku

V prípade záujmu ho môžete kontaktovať na mailovej adrese: peter.patus1@gmail.com

Slovenčina Slovenčina English English