Ukážka zručnosti, kreativity žiakov na jubilejnom ročníku medzinárodného festivalu FOURFEST

Ukážka zručnosti, kreativity žiakov na jubilejnom ročníku medzinárodného festivalu FOURFEST

Rimavská Sobota 8. júna 2017 znova omladla, a to vďaka súťažiacim, ktorí sa rozhodli predviesť svoje zručnosti a prihlásili sa do súťaží na 10. ročník Medzinárodného festivalu FOURFEST 2017 – Medzinárodné majstrovstvá v zručnosti v odboroch kuchár, čašník, barman, barista, somelier, obchodný pracovník, kaderník a kozmetik.

Túto náročnú súťaž pod záštitou Banskobystrického samosprávneho kraja zorganizovala SOŠ obchodu a služieb v Rimavskej Sobote.

Študenti zo štyroch krajín si prišli si vymieňať skúseností, konfrontovať zručnosti, vzájomne sa spoznávať a nadväzovať nové priateľstva. Festival už úctyhodných 10 rokov organizuje riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb Rimavská Sobota, pán PaeDr. Jaroslav Bagačka so svojim kolektívom pedagógov. Aj tento rok si študenti stredných odborných škôl zo štyroch krajín EU – Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska si zmerali sily v súťažných disciplínach kuchár, barman, čašník, barista, someliér, obchodný pracovník, kaderník a kozmetik. Slušný záber, čo poviete? Zápolenia prebiehali v Dome kultúry Rimavská Sobota a v hoteli Zlatý Býk, Rimavská Sobota, pod dohľadom odborných porôt, ktoré hodnotili aj na medzinárodných súťažiach. Moderátorom podujatia bol opäť aj tento rok milovník všetkého dobrého Jožo Pročko.

Festival zahŕňal aj sprievodné športové akcie, zábavno – súťažné podujatie na medzinárodnej úrovni – príprava rybacej polievky, ktorá bola akýmsi zohrievacím kolom a troška relaxom na odbúranie počiatočného súťažného stresu. Výbornú atmosféru predsúťažného dňa umocnil koncert folklórneho hudobného telesa „Pecníkovci“.

Výkony súťažiacich mladých kuchárov, ktorých sa do súťaže prihlásilo jedenásť, hodnotila za SZKC hodnotiaca komisia v zložení: Richard Cisar – predseda komisie, Ján Michna, Ivan Vozár a Daniel Melicherik ako členovia komisie.

Výsledky súťaže kuchárov juniorov
1.miesto – Jakub Pinka, SOŠ hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica
2.miesto – Bertold Balog, SOŠ Eger, Maďarská republika
3.miesto – Daniel Dbalý, SOŠ spoločného stravovania Poděbrady, Česká republika

Pánovi riaditeľovi i jeho kolegom patrí naša vďaka i obdiv za neúnavnú starostlivosť o odborný rast mladých odborníkov vo všetkých odboroch študijného programu školy. Ten kto už niekedy organizoval gastronomickú súťaž vie, o čom hovorím.

Medzinárodná súťaž juniorov – FOUR FEST 2017 opäť splnila všetky atribúty, aby ju mohli nazývať slávnosťou a oslavou zručnosti a majstrovstva budúcich profesionálov vo svojich odboroch.

Slovenčina Slovenčina English English