Poznáme finalistov súťaže METRO kuchársky päťboj 2023

Poznáme finalistov súťaže METRO kuchársky päťboj 2023

Generálny partner SZKC – spoločnosť METRO Cash & Carry SR v spolupráci so SZKC vyhlásila pre budúcich kuchárov veľmi zaujímavú súťaž

„ METRO KUCHÁRSKY PÄŤBOJ 2023“,

obsah ktorej je zameraný na rozvoj kuchárskych zručností: krájanie cibule, krájanie zemiakov, krájanie póru, vykosťovanie kurčaťa a filetovanie pstruha.

Regionálne kolá 6. ročníka tejto celoslovenskej súťaže sa konali v dňoch 16. – 30. marca 2023 v Bratislave, Žiline, Zvolene a v Košiciach.

Sily si v nej zmeralo 10. štvorčlenných súťažných tímov študentov 3. a 4. ročníkov Hotelových akadémii a stredných odborných škôl so zameraním na gastronómiu.

Finálové kolo súťaže sa bude konať 20. apríla 2023 v rámci Medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO 2023 v Bratislave.

Do finále postúpili štyri tímy – víťazi regionálnych kôl a jeden tím, ktorý získal najlepšie bodové ohodnotenie z tímov, ktoré sa umiestnili na druhom mieste.

SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického, Trenčín

 • Enrik Stránsky
 • Patrícia Horečná
 • Juraj Laššo
 • Ľuboslav Strapek
 • Peter Kramárik

Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina

 • Michaela Kubicová
 • Marek Kozárec
 • Ivan Tvrdovský
 • Denis Štepík
 • Jakub Holena

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen

 • Leo Redlinger
 • Roman Šuchma
 • Christofer Kováč
 • Stanislav Stankovič
 • Barbora Luptáková

SOŠ hotelová, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry

 • Dávid Novajovský
 • Peter Knapík
 • Milan Grich
 • Adrián Andráš
 • Kristián Malák

SOŠ hotelových služieb, Školská 3506/5, Banská Bystrica

 • Jozef Debnár
 • Michal Ján Hronec
 • Samuel Slávik
 • Samuel Šamaj
 • Dominik Bučko

Úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme a tešíme a na stretnutie vo finálovom kole v Bratislave.

Slovenčina Slovenčina English English