Pozvánka

Pozvánka

Vážení členovia a priaznivci BB klubu SZKC, dovoľujem si Vás týmto pozvať na benefičný hokejbalový turnaj, ktorý sa uskutoční 18.7.2020 v Banskej Bystrici/vid.plagát v prílohe/. Výťažok z tejto benefičnej akcie bude poukázaný pre onkologické detičky Svetielko nádeje.

Náš BB klub v spolupráci s A-Z Gastro s.r.o. sa tiež podieľa na príprave tejto akcie. Verím, že pozvanie prijmete a teším sa na stretnutie s Vami.

Richard Cisár
predseda BB-klubu SZKC

Slovenčina Slovenčina English English