Staň sa členom SZKC využívaj všetky výhody členstva! Zľavy na nákup zariadení, špeciálne ponuky, akcie, prednášky, semináre, školenia a iné.

Prví certifikovaní komisári – CUKRÁRI

Prví certifikovaní komisári – CUKRÁRI

Pre zvýšenie korektnosti a kvality činnosti hodnotiacich komisii pri organizovaní gastronomických súťaží na Slovensku zorganizoval Slovenský zväz kuchárov a cukrárov v poradí už druhé školenie hodnotiacich komisárov. Tentokrát boli vyškolení komisári pre hodnotenie cukrárskych súťaží a výstav. Vyškolených bolo 22 hodnotiacich komisárov v odbore cukrár tak, aby boli pokryté potreby hodnotenia súťaží organizovaných po celom území Slovenska.

Komisári boli vyškolení podľa smerníc a regulí Svetovej organizácie kuchárskych asociácií – WACS a získali akreditáciu odboru kuchár a cukrár v kategórii „C“ v rámci WACS.

Kompletný zoznam certifikovaných komisárov SZKC pre odbor kuchár aj cukrár bude v najbližších dňoch zverejnený na web stránke szkc: www.szkc.sk v sekcii Vzdelávanie.

Pridaj komentár