Medzinárodná konferencia o prevencii vo výžive

Medzinárodná konferencia o prevencii vo výžive

Nadváha a obezita ľudstva sa stávajú časovanými bombami nášho storočia. V súčasnosti je obezita jedným z najčastejších metabolických ochorení. Osobité postavenie v tejto problematike má obezita u detí a mládeže, pretože nie je len zdravotným problémom v tomto veku, ale predstavuje i zvýšené riziko pre obdobie dospelosti. Výskyt detskej obezity ustavične narastá a aj na Slovensku sa stáva významným zdravotným problémom. Všetci to vieme, všetci o tom vedieme diskusie, ale robí niekto niečo preto, aby tento nepriaznivý trend zvrátil, alebo aspoň spomalil. Našťastie sme boli svedkami i súčasťou toho, že Sekcia regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s regionálnym pracoviskom Metodicko – pedagogického centra Banská Bystrica a so Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov zorganizovala medzinárodnú konferenciu na túto tému. Tohtoročná konferencia na tému „Prevencia vo výžive – teória a prax“ , ktorá sa konala v dňoch 16. a 17. októbra 2014 v hoteli DIXON Banskej Bystrici, poukázala na to, že jedným z riešení tejto problematiky je aplikácia správnej výživy detí skĺbenej s dostatkom pohybu.

8

K tomu smerovali prednášky renomovaných odborníkov z oblasti výživy, pedagogiky, psychológie a potravinárstva. Prednášky „Odporúčané výživové dávky a stravovacie návyky detí na Slovensku“, „Realizácia zdravého stravovania v školách“, „ Zdravie a pohyb: od teórie k praxi“ ,dopĺňali prezentácie prednášateliek z Maďarska, a Švédska zamerané na skúsenosti z uplatňované v praxi ich krajín. Konferencie sa zúčastnila aj podpredsedníčka Národnej rady SR pani JUDr. Renáta Zmajkovičová. Aj z toho dôvodu sa živo diskutovalo o problematike školských bufetov, čo v súčasnosti je veľmi horúca téma.

Na organizovaní konferencie sa spoluzúčastňovali a prezentovali aj spoločnosti, ktoré dodávajú suroviny a tovar do školského stravovania. Pripravili pre účastníkov aj ukážky svojich produktov zodpovedajúcich prísnym kritériám školského stravovania. Ďakujeme spoločnostiam: Zeleninari s.r.o, , Metro Cash & Carry, Unilever spol s.r.o, Nestlé Slovensko, Agro Fruit s.r.o, Tropico s.r.o, AG Foods, s.r.o, B&J Unique s.r.o, Berndorf Sandrik s.r.o, SOLA s.r.o a Lifelive s.r.o. Ďakujeme za spoluprácu a vytváranie príjemnej rokovacej atmosféry.

27

Slovenčina Slovenčina English English