Od stredy 19. januára 2022 sa zavádzajú nové opatrenia na národnej úrovni

Od stredy 19. januára 2022 sa zavádzajú nové opatrenia na národnej úrovni

Z dôvodu šírenia variantu OMICRON sa zavádzajú nové opatrenia, ktoré platia od 19. januára 2022 .Tieto opatrenia sa uplatňujú na národnej úrovni.

Kľúčové zmeny:

 • Zavádza sa nový režim OP+
 •  Nosenie respirátora je povinné v interiéri aj v exteriéri
 • Obmedzenie prevádzkovej doby od 05:00 do 22:00
 •  Umožňuje sa organizovanie lyžiarskych kurzov a výcvikov

Nový režim OP+

Za osobu v režime OP+ sa považuje:

 • osoba kompletne zaočkovaná a má posilňovaciu (booster) dávku,
 • osoba kompletne zaočkovaná a zároveň sa preukáže negatívnym testom (RT-PCR nie starším ako 72h, alebo AG testom nie starším ako 48h od odberu),
 • osoba kompletne očkovaná do 18 rokov a 2 mesiacov veku,
 • osoba kompletne očkovaná a zároveň prekonala ochorenie COVID- 19 (nie však viac ako 180 dní po prekonaní),
 • osoba s kontraindikáciou na očkovanie (musí sa preukázať certifikátom o výnimke a negatívnym testom),
 • osoba do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktorá sa preukáže negatívnym testom( RT-PCR nie starším ako 72h, alebo AG testom nie starším ako 48h od odberu),
 • osoba do 6 rokov veku.

Režim OP, OTP a KO

 

Aké podmienky platia pre poskytovanie služieb:

Ubytovanie služby

Režim:

 • pre turistov – režim OP+
 • výkon povolania alebo podnikania – OTP
 • lyžiarske kurzy a výcvik v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu u detí do 18 rokov- OTP *(samotest vykonaný za prítomnosti povereného zamestnanca školy sa považuje za AG test)
 • prevádzková doba: bez časových obmedzení
 • obmedzenie kapacity: žiadne

 

Zariadenia verejného stravovania 

Režim:

 • odber so sebou alebo donáška – základ
 • konzumácia v prevádzke – OP
 • prevádzková doba: obmedzená od 05:00 do 22:00
 • obmedzenie kapacity: konzumácia výlučne posediačky, max. 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti pri stole, rozostupy 2 metre medzi stolmi

Prevádzka fitness, wellness, akvaparky, kúpele

 • režim: OP+
 • prevádzková doba: obmedzená od 05:00 do 22:00
 • obmedzenia kapacity: max. kapacita 50 zákazníkov, alebo 1 zákazník na 15m2*,**

*v prípade fitness povinnosť viesť zoznam návštevníkov

**v prípade wellness, akvaparkov a kúpeľov platí 1 zákazník na 15m2 z krytej plochy zariadenia

 Povinné nosenie respirátorov

Vo všetkých priestoroch a  interiéroch budov okrem:

 • zamestnanca, ktorý je na pracovisku sám,
 • konzumácie jedál a nápojov v zariadeniach verejného stravovania,
 • kúpalísk, wellness a akvaparkov.

V exteriéri okrem:

 • osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 2 metre,
 • kúpalísk, wellness a akvaparkov.

Vstup na pracovisko:​

 • ​Vstup na pracovisko môže byť iba v režime OTP.
 • Neočkovaní zamestnanci sa musia naďalej testovať raz týždenne.
 • Úrad špecifikoval, že takýto režim na pracoviskách pre neočkovaných zamestnancov bude platiť minimálne do konca januára.​

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v  rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia

 

Na stiahnutie

Vyhláška č. 3 k prekrytiu horných dýchacích ciest

Vyhláška č. 4 vstup na pracovisko

Vyhláška č. 5 k hromadné podujatia

Vyhláška č. 6 k obmedzeniam prevádzok

Slovenčina Slovenčina English English