Vianočný vinš 2020

Vianočný vinš 2020

Nech tichá hudba veselosti

Vám počas celých Vianoc znie,

a nech rok nastávajúci Vám zdravie,

 šťastie a lásku prinesie.

Až vianočné zvony zazvonia,

ihličie Vám doma zavonia,
zahoďte všetky trápenia a starosti,

užite si sviatky v zdraví, šťastí a radosti.

 

Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2021, v ňom najmä zdravie, pohodu, dobroprajnosť a radosť zo života prajeme všetkým členom SZKC,  partnerom , priaznivcom gastronómie a návštevníkom našej web stránky.

Slovenčina Slovenčina English English