Za Ondrejom Antovszkým

Za Ondrejom Antovszkým

* 17. júla 1941 –  … 19. január 2021

Ako úder blesku zasiahla kuchársky svet  neuveriteľná, mrazivá a krutá správa, , že dňa 19. januára 2021, vo veku nedožitých 80 rokov, navždy dotĺklo srdce  pána Ondreja Antovszkého ,  nášho priateľa ,  kolegu,  zakladajúceho prezidenta  a čestného prezidenta Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov

Veľmi  bolestne sa nás dotkla nečakaná  a smutná správa o jeho náhlom skone. Cítime nesmierny žiaľ nad tým, že drsná ruka smrti  ho navždy vytrhla spomedzi našich radov.

Naozaj sa nám veľmi ťažko hľadajú  slová , ktorými by sme  vyjadrili náš žiaľ . Odišiel vzácny človek ktorého sme si všetci  vážili  a ktorý nám bude veľmi chýbať. Vysoko sme si vážili jeho náklonnosť a priazeň, ktorú nám po roky prejavoval. Svojou prítomnosťou na našich aktivitách  nás tešil a zároveň zaväzoval. Jeho podpora  nás utvrdzovala v presvedčení, že naša snaha má význam.

Pán Ondrej Antovský bol celý život oddaný gastronómii. Svojej profesii bol oddaný, miloval svoje povolanie a robil ho s láskou a nadšením. Počas svojho profesijného života získal mnoho ocenení a vyznamenaní.  Z nich najvýznamnejšie boli doživotné čestné členstvo   „Honorary Lifetime Member „ , ktoré mu udelila  Svetová  organizácie WACS – Worldchefs v roku 2010 a najvyššie vyznamenanie Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov „Rád sv. Vavrinca“ a „Rád prezidenta SZKC“ , ktorými ocenil jeho prácu Slovenský zväz kuchárov a cukrárov v roku 2017

Žiadne slová nemôžu vyjadriť smútok, ktorý cítime. Odišiel vzácny človek a vynikajúci odborník od ktorého sme sa chceli ešte veľa učiť. Už spolu nestihneme splniť spoločné plány, ktoré sme mali.  Krutá smrť to prerušila. Spomienku na spolu prežité chvíle si navždy zachováme. Odišiel ,ako si to osud prial, v našich srdciach a v spomienkach však ostane. Navždy ho budeme považovať za svoju súčasť.

Lúčenie vždy bolí. O to viac, ak musíme povedať posledné zbohom človeku, ktorý nám bol po veľa rokov blízky, nielen ako kolega, ale i ako priateľ, ktorý bol vždy ochotný pomôcť a poradiť.

 

ČESŤ JEHO PAMIATKE

 

S pocitom hlbokého smútku  a v hlbokej úcte

Za celý tím Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov

 

Vojto Artz          a             Zuzana Dúžeková

 prezident SZKC              generálna tajomníčka SZKC

Slovenčina Slovenčina English English