Ďalšie uvoľňovanie opatrení prináša zmeny aj pre hotely, reštaurácie a cateringové služby

Ďalšie uvoľňovanie opatrení prináša zmeny aj pre hotely, reštaurácie a cateringové služby

Opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa postupne uvoľňujú,pandémia však stále pretrváva.
Vzhľadom k priaznivej epidemiologickej situácii, pristúpil krízový štáb k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. Prinášame informácie platné od 3. júna 2020.

Opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa postupne uvoľňujú, pandémia však stále pretrváva.

Vzhľadom k priaznivej epidemiologickej situácii, pristúpil krízový štáb k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.

Ďalšie uvoľňovanie opatrení prináša zmeny aj pre hotely,  reštaurácie a cateringové služby

Od stredy 3. júna 2020 :

 • V zariadeniach verejného stravovania sa ruší obmedzenie počtu ľudí sediacich pri jednom stole. 
 • Taktiež budú môcť zariadenia verejného stravovania mať otvorené aj po 22:00, je však potrebné riadiť sa platným všeobecne záväzným nariadením obce.
 • Stále ostáva v platnosti podmienka dodržania dvojmetrovej vzdialenosti stolov od seba.
 •  Ďalej: 
 • zákazníci musia nosiť rúška, ktoré si však môžu zložiť na čas potrebný na konzumáciu nápojov a jedál
 • Zariadenia verejného stravovania si od 3. júna 2020 môžu vybrať: odstup stolov od seba minimálne 2 metre, alebo počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník  na 10 m2 z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (táto podmienka sa nevzťahuje na deti); alebo sa medzi zákazníkmi bude dodržiavať odstup 2 metre.
 • personál musí nosiť rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov si dezinfikovať ruky
 • po každom zákazníkovi sa musia dezinfikovať stoly a stoličky
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, sušiče rúk musia byť znefunkčnené, keďže vytvárajú aerosól; hygienické zariadenia sa musia dezinfikovať každú hodinu
 • V prevádzkach verejného stravovania je možné používať kuchynský riad (taniere, príbory, poháre), ak sa zabezpečí strojové umývanie pri teplote 80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (podľa § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.Z. a prípadne aj za použitia vhodného dezinfekčného prostriedku, možné je aj ručné umývanie riadu, pričom sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel.
 • Príbor by nemal byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale mal by byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej vreckovky.
final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06
usmernenia OHVBPKV42462020 (cateringové služby)
Slovenčina Slovenčina English English