Slávnostný podpis medzinárodnej zmluvy o spolupráci medzi SZKC a Írskym zväzom kuchárov a cukrárov

Slávnostný podpis medzinárodnej zmluvy o spolupráci medzi SZKC a Írskym zväzom kuchárov a cukrárov

V rámci konania 23.ročníka Medzinárodného gastronomického veľtrhu Danubius Gastro 2016 sa v Expozícii Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov uskutočnilo slávnostné podpísanie zmluvy o spolupráci a partnerstve medzi Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov a írskym Panel of Chefs of Ireland Ltd, Leinster Region.

Táto zmluva bude základom zintenzívnenia vzťahov medzi oboma partnerskými zväzmi, výmeny skúsenosti , vzhľadom na odlišné prostredie v oboch krajinách, výmeny informácií, skúsenosti a realizácie gastronomických podujatí, vzájomného informovania o organizácii významných podujatí a súťaží, medzinárodných gastronomických súťaží a ďalšieho profesijného vzdelávania. Významnou súčasťou zmluvy je záväzok oboch strán podporiť kontakty medzi špecializovanými gastronomickými školami v oboch krajinách a vyhľadávanie možnosti na organizovanie profesijných stáži a exkurzií , ako aj rozvoj osobných vzťahov.

IMG_1485
Za írsku stranu Zmluvu podpísal predseda pobočky Panel of Chefs of Ireland Ltd, Leinster Region pán Gerge Smith, za slovenskú stranu generálna tajomníčka SZKC pani Zuzana Dúžeková v zastúpení prezidenta SZKC.

IMG_1501
Z rúk pána Smitha potom pani Dúžeková na pamiatku prevzala plaketu írskeho klubu.

IMG_1506
Pán Smith z rúk generálnej tajomníčky SZKC prevzal knihu fotografií SLOVENSKO od autora Vladimíra Bártu.

IMG_1591
Stretnutie pokračovalo vo VIP  priestore v expozícii SZKC pri dobrom slovenskom jedle a lahodnom vínku z produkcie spoločnosti Víno Matyšák Pezinok.

Slovenčina Slovenčina English English