Smútočná správa „za Ivanom Kopčákom“

Smútočná správa „za Ivanom Kopčákom“

Vážení kolegovia, členovia SZKC,

Veľmi bolestne sa nás dotkla  smutná správa , že v stredu 25. augusta 2021 v ranných hodinách  náhle a nečakane  vo veku 61 rokov navždy dotĺklo srdce 

pána Ivana Kopčáka,

nášho priateľa ,  kolegu, zakladajúceho člena a neskôr dlhoročného predsedu  Prešovského  klubu kuchárov a cukrárov SZKC aj Výkonného výboru Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Aj po odchode z postu predsedu klubu bol so svojim  klubom ako jeho čestný predseda do posledných chvíľ svojho života  v aktívnom kontakte. 

Celý život bol  oddaným gastronómom, miloval svoje povolanie a robil ho  láskou.

Odišiel človek, ktorého sme si pre jeho prístup a ochotu vždy poradiť, či pomôcť vysoko vážili.. Nikdy nezabudneme na to , čo urobil najmä pre náš Prešovský klub kuchárov a cukrárov. Jeho meno navždy ostane spojené s históriou tohto klubu . Prácu a pomoc pána  Kopčáka  sme si však vážili aj vo Výkonnom výbore SZKC.   Dôkazom toho bolo udelenie najvyššieho vyznamenania SZKC  „Rádu Sv. Vavrinca“ , ktoré si z rúk prezidenta Zväzu prevzal v novembri 2017.

Spomienku na spolu prežité chvíle si navždy zachováme.

 

Posledná rozlúčka s pánom Ivanom Kopčákom s bude konať

V sobotu 28. augusta 2021  o 11,00 hodine

v Dome smútku v Prešove 

ČESŤ JEHO PAMIATKE

Nech odpočíva v pokoji.

 

Dovoľujeme si v mene svojom i v mene členov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov vysloviť  pocity hlbokej účasti a úprimnej sústrasti nad jeho úmrtím najbližším príbuzným 

Za celý tím Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov                 

Vojto Artz,  prezident SZKC a Zuzana Dúžeková, generálna tajomníčka SZKC

 

Slovenčina Slovenčina English English