Tatranský kuchár 2014 – zmena termínu

Tatranský kuchár 2014 – zmena termínu

Oznamujeme Vám, že Výkonný výbor Tatranského klubu kuchárov a cukrárov rozhodol, že 24. ročník gastronomickej Výstavy a súťaž “Tatranský kuchár 2014“ pôvodne plánovaný na apríl 2014 sa bude konať na jeseň tohto roku s cieľom zachovania vysokej profesionality a úrovne tejto súťaže.

Zároveň Vám oznamujem, že Košický klub sa rozhodol vyhlásiť obdobnú súťaž o Košického kuchára, ktorá sa bude konať v Košiciach dňa 23.4.2014. Keďže väčšina z Vás ma natrénované zadanie na Tatranského kuchára tak Košický kuchár pôjde s tým istým zadaním. Nové prihlášky včas rozpošleme.

 

Za vzniknutú nepredvídanú situáciu sa ospravedlňujeme. Tešíme sa na stretnutie s Vami n a jeseň 2014.

 

Peter Jaroš

predseda Tatranského klubu SZKC

Slovenčina Slovenčina English English