Prví akreditovaní hodnotiaci komisári pre národné súťaže

Prví akreditovaní hodnotiaci komisári pre národné súťaže

SZKC má prvých akreditovaných hodnotiacich komisárov pre národné súťaže na Slovensku!

S cieľom neustále zvyšovať štandard kuchárskeho umenia a profesionality na Slovensku a zabezpečiť previazanie súťažných hodnotiacich kritérií Svetovej organizácie Worldchefs – WACS a súťažných hodnotiacich kritérií podľa ktorých sa bude hodnotiť na domácich gastronomických súťažiach na Slovensku, zorganizoval Slovenský zväz kuchárov a cukrárov školenie pre hodnotiacich komisárov v odbore kuchár. Školenie bolo zorganizované za výraznej podpory a pomoci WACS Continental Direktora pre Strednú Európu p. Miroslava Kubeca a akreditovaného WACS komisára p. Mareka Svobodu, viceprezidenta Asociácie kuchárov a cukrárov Českej republiky.

Školenie sa konalo v Bratislave 17. marca 2014 a boli na neho pozvaní odborníci, ktorých Slovenský zväz kuchárov a cukrárov menuje za komisárov za odbor kuchár na národné súťaže, pretože uznáva, že každý z nich dosiahol určitý stupeň uznania, profesionality, rešpektu a dôvery svojich kolegov.

Vyškolených bolo 33 kuchárov. V najbližšom období takéto školenie pripravujeme aj pre odbor cukrár.

Slovenčina Slovenčina English English