Veľkonočné želanie

Veľkonočné želanie

Veľká noc predo dvermi, ostaňte, chlapci, verní
-i napriek dievčat kriku -dobrému svojmu zvyku.
Dievčatám veľa vody
a chlapcom málo škody!

K novej jari veľa sily, aby ste vy dlho žili prajú

Vojto ARTZ – prezident SZKC
Zuzana Dúžeková – generálna tajomníčka SZKC

Slovenčina Slovenčina English English