Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID – 19

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID – 19

Európsky výbor pre ochranu údajov prijal “ Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID – 19.“ Je v záujme ľudstva obmedziť šírenie chorôb a používať moderné techniky  v boji proti pohromám postihujúcim veľké časti sveta. Európsky výbor pre ochranu údajov chce zdôrazniť, že aj v týchto výnimočných časoch musia prevádzkovatelia a sprostredkovatelia zabezpečiť ochranu osobných údajov. Krízová situácia je právny stav, ktorý môže legitimovať obmedzenia slobôd za predpokladu, že tieto obmedzenia sú primerané a obmedzené počas trvania krízovej situácie.

vyhlasenie_o_spracuvani_osobnych_udajov_v_suvislosti_s_prepuknutim_ochor_0
Slovenčina Slovenčina English English