Dodržiavanie hygienických štandardov

Dodržiavanie hygienických štandardov

V nadväznosti na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, s účinnosťou od 6. mája 2020 do odvolania, ktorými sa prevádzkovateľom nariaďuje dodržiavanie vybraných hygienických opatrení, uvádzame doplňujúce odporúčania spoločnosti METRO Cash&Carry SR a Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

METRO_SZKC_HorecaOZ
Slovenčina Slovenčina English English