Výsledkové listiny – DANUBIUS GASTRO CUP 2019, POÉZIA V GASTRONÓMII 2019, CARVING CUP Slovakia 2019

Výsledkové listiny – DANUBIUS GASTRO CUP 2019, POÉZIA V GASTRONÓMII 2019, CARVING  CUP Slovakia 2019

Aj tento rok Slovenský zväz kuchárov a cukrárov v dňoch 24. – 27. januára 2019 zorganizoval už tradičné gastronomické súťaže :  20 ročník súťažnej výstavy POÉZIA V GASTRONÓMIIa 11. ročník súťaže DANUBIUS GASTRO CUP – varenie a pečenie na živo. Tieto súťaže patria medzi najprestížnejšie súťaže pre kategórie  juniorských i seniorských gastronomických odborníkov v Slovenskej republike.

Zadanie spĺňa pravidlá pre súťaže, ktoré stanovuje WACS – Svetová organizácia kuchárskych spolkov. Súťaže hodnotia len akreditovaní komisári SZKC a WACS, čo zaručuje vysokú objektivitu hodnotenia.

V tomto roku si sily prišlo zmerať spolu 69 súťažiacichv odbore kuchár, cukrár, a carving. Najvyššiu účasť už tradične mali kuchári a cukrári  juniori do 21 rokov a carvingisti, ktorí súťažili až v troch kategóriách. Podľa regulí WACS sa súťažné exponáty i súťažné výkony hodnotili v rozmedzí pásiem:

  • 90 – 100 bodov Zlaté pásmo
  • 76 – 89 bodov Strieborné pásmo
  • 60 – 75 bodov Bronzové pásmo
  • 20 – 59 bodov diplom

Hodnotiace komisie udelili:13 zlatých medailí, 16 strieborných medailí, 27 bronzových  medailí, čo svedčí o tom, že aj napriek vysoko náročným kritériám boli súťažné exponáty na veľmi dobrej úrovni.

Partnermi súťaží boli:

spoločnosť METRO Cash & Carry Slovensko, generálny partner SZKC, spoločnosť  Incheba a.s. Bratislava, spoločnosť FAGOR Gastro CZ,  spoločnosť A-Z GASTRO Banská Bystrica,  spoločnosti ACCOM a DEBIC, spoločnosť Robot Coupe , Prémium GASTRO Praha, spoločnosť ZEDA Gajary, spoločnosť LUNYS, s r o,  ZEUS Bratislava s.r.o, ZEPTER International Live Longer Bratislava, spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o, Žarnovica ,spoločnosť Tescoma s.r.o Púchov, NESTLE Professional Slovensko s.r.o, LAPREMA Trnava, s.r.o, VÍNO MATYŠÁK s.r.o Pezinok, TESCOMA s.r.o Púchov, HUBERT J.E. s.r.o Sereď

Mediálnym partnerom bol časopis GASTRO – Revue gastronómie a CRa spolupracujúcou školou bola Hotelová akadémia Mikovíniho 1, Bratislava

Všetkým úprimne a z celého srdca ďakujeme za pomoc a podporu.

Výsledkové listiny na stiahnutie:

Vysledkova listina – Danubius GASTRO CUP 2019
Vysledkova listina – POEZIA V GASTRONOMII KUCHAR 2019
Vysledkova listina – POEZIA V GASTRONOMII cukrar 2019
Vysledkova listina – Carving 2019

Okrem súťaží v spoločnej Expozícii SZKC – METRO – FAGOR  GASTRO CZ –  prebiehala kuchárska show Vojta Artza a jeho hostí.  V rámci nej vystúpili známi  slovenskí a českí šéfkuchári, dvaja kuchári pricestovali dokonca až z Írska. Záujem návštevníkov upútala aj prezentácia spoločnosti HUBERT J.E. s.r. o Sereď.

Nedeľné popoludnie vyplnila zaujímavá súťaž pre návštevníkov veľtrhu.. Išlo  „súťaž v degustácii naslepo“ , kedy súťažiaci so zaviazanými očami mali za úlohu pomenovať surovinu, ktorú práve ochutnali. Tri dvojice súťažiacich si odniesli zaujímavé ceny.

Slovenčina Slovenčina English English