Výsledková listina Finálového kola celoštátnej súťaže SKILLS SLOVAKIA Gastro Junior METRO CUP 2018 / 2019 v odbore kuchár

Výsledková listina  Finálového kola celoštátnej súťaže SKILLS SLOVAKIA Gastro Junior METRO CUP  2018 / 2019 v odbore kuchár

Výsledková listina Finálového kola celoštátnej súťaže SKILLS SLOVAKIA Gastro Junior METRO CUP  2018 / 2019 v odbore kuchár – 8.ročník postupovej súťaže žiakov hotelových akadémií a stredných odborných škôl v odbore kuchár v školskom roku 2018/2019 Skills Slovakia – Gastro Junior METRO CUP – KUCHÁR

sa konal  na základe vyhlásenia súťaže MŠVVaŠ SR podľa organizačno-technickýchpokynov pre školský rok 2018/2019, ktoré  zostavil metodický a organizačný  garant – Štátny inštitút  odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže (ďalej len ŠIOV)  v spolupráci s odborným garantom – Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov (ďalej len SZKC).  Súťaž sa konala pod  záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Cieľovou skupinou boli žiaci  hotelových akadémií a stredných odborných škôl SR.

Celkovo sa do súťaže prihlásilo 27 žiakov z 27  škôl. Z toho sa až do finále prebojovalo 6súťažiacich

Finále súťaže  sa konalo v Bratislave v rámci sprievodného programu Medzinárodného veľtrhu Danubius Gastro 2019 v Bratislave . Súťaž prebiehala v súťažnom kuchynskom štúdiu, vybavenom špičkovou gastronomickou technológiou, ktorú na tento účel zapožičali renomované spoločnosti FAGOR GASTRO ČZ a A-Z Gastro  Banská Bystrica. Vybavenie štúdia umožnilo súťažiť trom žiakov v rovnakom čase.

Súťažiaci mali za úlohu pripraviť 4 porcie hlavného teplého pokrmu s prílohami   v časovom limite 150 minút.

Podmienky finálového kola boli prísnejšie, keď súťažiaci pracovali formou MYSTERY BOXU, teda bez predchádzajúceho poznania surovín na prípravu jedál. Suroviny boli k  dispozícií v potrebnom množstve z  viac ako 50 druhovv MYSTERY BOX-E.  Základnou surovinou bola bravčová panenka, hovädzia, kuracie prsia, kuracie stehná a kačacie prsia,.  Ostatné suroviny boli  rôzne cestoviny, zemiaky,  zelenina, ryža,  olej,  koreniny, a suroviny používané v bežnej kuchyni.  Špeciálne suroviny boli  agar, gelan. Vylosovať si museli druh mäsa a následne k nemu vybrať ostatné suroviny. Na základe výberu mäsa a ostatných surovín na mieste s pomocou svojich pedagógov v časovom limite 30 minút vypracovali receptúru jedla. Na samotnú prípravu jedla potom mali časový limit 120 minút.

Výsledky ich práce nezávisle od seba posudzovali dve komisie – technická, a degustačná komisia, ktorá výsledky posudzovala bez poznania identity súťažiaceho , len pod určeným pseudonýmom súťažiaceho. Na záver sa pridelené body oboch komisii spočítali a spriemerovali.

Prácu súťažiacich  žiakov posudzovali  dve hodnotiace komisie , ktorých členmi boli známe profesionálne osobnosti gastronómie.

Technická komisia:

  • Maroš Hruška, šéfkuchár siete reštaurácií Angelina Dublin, certifikovaný  hodnotiteľ  Svetovej organizácie kuchárskych spolkov WACS – Worldchefs pre súťaže na svetovej úrovni,
  • Ivan Vozár, manažér Slovenského národného tímu kuchárov a cukrárov,
  • Daniel Melicherik, predseda Bratislavského klubu SZKC a kapitán Slovenského národného juniorského tímu kuchárov a cukrárov

 Degustačná komisia:

  • Vojto Artz,prezident SZKC ,
  •  Mgr Peter Krištof, podpredseda Prešovského klubu SZKC,
  • Andrej Časnocha, expert Euroskills.

Všetci hodnotitelia SZKC  sú certifikovaní podľa kritérií WACS pre hodnotenie súťaží organizovaných na Slovensku a v Českej republike. Ani jeden hodnotiteľ nebol v konflikte záujmov.

Hodnotilo sa v zmysle Smerníc a hodnotiacich kritérií WACS. Čo znamená, že všetkým súťažným jedlám boli pridelené body a na základe týchto bolo súťažné jedlo zaradené do zlatého, strieborného a lebo bronzového pásma hodnotenia.

Na základe výsledkov hodnotenia bolo stanovené poradie umiestnenia celoslovenského finálového kola súťaže:

I.

Matej Janičík Hotelová akadémia Hlinská 31, Žilina 77,8 1 miesto

II.

Dávid Dúbravský SOŠ hotelová, Hor. Smokovec, Vysoké Tatry 72 2.miesto

III.

Peter Balala SOŠ obchodu a služieb, Čadca 63 3. miesto

IV.

 Tamara Zakál SOŠ obchodu a služieb, Komárno 56 4. miesto

V.

Jakub Baráni Hotelová akadémia, L.Mikuláš 53,5 5. miesto

VI.

Medea Hubinská SOŠ obchodu a služieb, Piešťany 52 6 miesto

 

Slovenčina Slovenčina English English