Výsledky súťaže Košický kuchár 2017

Výsledky súťaže Košický kuchár 2017

V priestoroch „KOŠICE HOTEL“ v Košiciach v stredu 26. apríla 2017 usporiadal Košický klub SZKC finálové kolo gastronomických súťaží:
• už štvrtý ročník súťaže vo varení na živo – live cooking. „Košický kuchár 2017 
• a už tretí ročník Jarnej gastronomickej výstavy jedál a cukrárskych výrobkov.

Spolu organizátormi súťaže boli: VÚC Košice, Stredná odborná škola Jána Bocatia Košice a KOŠICE HOTEL.

Súťaž bola vyhlásená v troch kategóriach:
• kuchár senior
• kuchár junior 
• kuchár senior školské jedálne a vývarovne

Súťažilo sa v disciplínach:
• Živé varenie
• Torty a reštauračné dezerty
• Studená kuchyňa

V súťažnej disciplíne „Živé varenie“ sa súťažiaci mohli rozhodnúť pre voľný výber surovín s cieľom „uvariť jar na tanieri“ . Téma pre „Torty a dezerty „ bola ako inak – Jar na tanieri.

Do finálového kola súťaží postúpilo spolu 25 prihlásených súťažiacich, z toho do súťaže v živom varení o titul Košický kuchár 2017 sa prihlásilo 17 súťažiacich v tom 3 v kategórii Školské jedálne a vývarovne a 7 súťažiacich v kategórii Junior. V disciplíne Súťažná výstava Torty, reštauračné dezerty a studená kuchyňa sa zúčastnilo 8 súťažiacich.

Trojčlenná odborná porota zložená z certifikovaných porotcov rozhodla o rozdelení ocenení následovne:

Súťažná disciplína: „ Varenie na živo“ – kategória: Kuchár senior:

• Zlatá medaila a absolútny víťaz: Tomáš Jakab – Fashion Point Cafe & Kitchen, Košický klub SZKC

• Zlatá medaila: Adrián Čižmár – Košický klub SZKC
• Strieborná medaila: Martin Dzurinka – hotel Mousson Michalovce
• Bronzové medaily: Ján Kočiščin – Košický kulub SZKC, Richard Farbár – hotel Mousson Michalovce,
• Diplomy: Pavol Kravec – Reštaurácia K 2 Košice, Košický klub SZKC, Dominika Mullerová –hotel Holiday Inn **** Trnava

Súťažná disciplína: „Živé varenie“ – kategória: Kuchár senior – Školské jedálne

• Zlatá medaila a absolútný víťaz: Alena Hoľáková – Šj ZŠ Juhoslovanská Košice

• Zlatá medaila: Mária Olexová – ŠJ ZŠ Prostéjovská Prešov
• Strieborná medaila: Renáta Kiráľová – ŠD a J TU Košice

Súťažná disciplína: „Živé varenie“ – kategória Kuchár junior

• Zlatá medaila a absolútny víťaz: Maroš Vilčko – SOŠ J. Bocatia Košice, člen Košického klubu SZKC

• Strieborné medaily: Patrik Bohunický – SOŠ J. Bocatia Košice, Tomáš Rešetár – HA Prešov, Patrik Piko – HA Južná trieda Košice,
• Bronzové medaily: Rudolf Hidaši – SOŠ J. Bocatia Košice, Tomáš Gončár – HA Baštová ul., Prešov, Marek Leško – SSOŠ – HA, Postupimská ul. Košice

Súťažná výstava : Torty a dezerty, kategória Kuchár senior

• Zlatá medaila a absolútny víťaz: Ľubica Pulíková – ŠJ MŠ Solivarská Prešov

• Zlatá medaila: Drahomíra Pethoová – ŠJ MŠ Jaltská Košice
• Strieborné medaily: Libuša Kubová – ŠJ ZŠ Hroncová Košice, Adriana Miklianová – ŠJ ZŠ Janigova Košice

Súťažná výstava : Torty a dezerty: kategória Kuchár junior

• Zlaté medaily: Miroslava Pohlyová – HA Južná tr. Košice, Dávid Pinďár – SOŠ J. Bocatia Košice,

Súťažná výstava : Studená kuchyňa, kategória: Kuchár senior

• Zlatá medaila: Adriana Miklianová – ŠJ ZŠ Janigová Košice
• Strieborná medaila: Natália Olejčuková – ŠJ MŠ Solivarská Prešov

Spoluorganizátorom, partnerom a prezentujúcim sa spoločnostiam ďakujeme za pomoc a podporu!
Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaží.

Slovenčina Slovenčina English English