Košický kuchár 2019 – výsledky

Košický kuchár 2019 – výsledky

Košický klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov usporiadal 16.04.2019  už šiesty ročník súťaže v živom varení spojenom s výstavou cukrárenských výrobkov a výrobkov studenej kuchyne pod názvom Košický kuchár 2019.  Spoluorganizátorom súťaže aj tento rok boli  Stredná odborná škola Jána Bocatia Košice a Cogress hotel CENTRUM.

Súťaž bola vyhlásená v troch kategóriach: kuchár senior, kuchár junior a kuchár senior školské jedálne a vývarovne. Súťažilo sa v disciplínach: Živé varenie, Torty a reštauračné dezerty a  Studená kuchyňa. V súťažnej disciplíne „Živé varenie“ súťažiaci mali tému: cestoviny – pasta. Cieľom  bolo vyrobiť domáce cestoviny ako hlavné jedlo . Téma pre „Torty a dezerty „  bola  Labužnícka jar. 

Do súťaže v živom varení o titul Košický kuchár 2017 sa prihlásilo 27 súťažiacich z toho 7 v kategórii Školské jedálne a vývarovne a 16 súťažiacich v kategórii Junior.

Trojčlenná odborná porota zložená z certifikovaných porotcov pod vedením Vojta Artza – prezidenta SZKC rozhodla o rozdelení ocenení následovne:

Súťažná disciplína: „ Živé varenie“ – kategória: Kuchár senior:

 • Absolútny víťaz: Martin Petrík – Hotel Matropol Spišská Nová Ves
 • Bronzové pásmo: Zuzana Michajlová – Vinné; Miroslav Kadlec – Origami Bratislava; Filip Bukový – Welness hotel Diplomat, Rajecké Teplice

Súťažná disciplína: „Živé varenie“ – kategória: Kuchár  senior – Školské jedálne:

 • Absolútný víťaz: Natália Olejčuková – ŠJ MŠ Solivarská, Prešov
 • Bronzové pásmo: Marcela Jaselská – ŠJ Juhoslovanská, Košice
 • Diplom: Rudolf Gordoň – ŠJ Trebišovská, Košice; Marta Halušková – ŠJ pri MŠ so ZŠ Želiarska, Košice; Adriana Miklianová – ŠJ ZŠ Janigova, Košice; Tomáš Kuruc – ŠJ ZŠ Janigova, Košice; Viera Čechová – ŠJ MŠ Gorazdova, Spišská Nová Ves

Súťažná disciplína: „Živé varenie“ – kategória Kuchár junior:

 • Absolútny víťaz: Richard Bodnár – SSOŠ Postupimská – Hotelová akadémia, Košice;
 • Strieborné pásmo: Antónia Hvostaľová – SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice – Barca;
 • Bronzové pásmo: Dominik Kováč – SOŠ J. Bocatia, Košice; Kristián Kandráč – SOŠ J. Bocatia, Košice; Alexander Hašek – Gastroškola Košice;
 • Diplom: Martin Rusin – Spojená škola – OA, Svidník; Adrián Juhás – Spojená škola – OA, Svidník; Filip Kandalík – Spojená škola – OA, Svidník; Fraderik Ganaj – Spojená škola – OA Svidník; Ján Mutňan – Hotelová akadémia, Košice; Viktória Vilčeková – SOŠ Pribeník; Jakub Ogurčák – Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves; Boris Tušai – CSOŠ Sv. Jozafáta, Trebišov; Pavol Cuchran – SOŠ Obchodu a služieb, Michalovce; Marko Maďarčík – SOŠ Obchodu a služieb, Michalovce;

Súťažná disciplína: Torty a dezerty: Kategória Kuchár senior:

 • Absolútny víťaz: Martin Petrík – Hotel METROPOL Spišská Nová Ves
 • Bronzové pásmo: Drahomíra Pethoová – ŠJ MŠ Jaltská, Košice
 • Diplom: Silvia Fedorová – ŠJ Hroncová, Košice; Martina Szekelyová – Reštaurácia FRANK, Košice; Ľubica Pulíková – ŠJ MŠ Solivárska, Prešov

Súťažná disciplína: Torty a dezerty: Kategória Kuchár junior:

 • Absolútny víťaz: Tomáš Olejčuk, Helena Kosťová – Hotelová akadémia, Baštová, Prešov
 • Strieborné pásmo : Viktória Špaková – Hotelová akadémia, Košice; Marek Leško – Hotel Slávia, Košice;
 • Bronzové pásmo: Kristína Kurucová – Spojená škola – OA, Svidník; Viktória Halásová – Hotelová akadémiaKošice; Tatiana Machutová – SOŠ J. Bocatia, Košice;
 • Diplom: Juliána Tomčuková – Spojená škola – OA Svidník; Diana Lukácsová – SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice; Frederik Ganaj – Spojená škola – OA, Svidník; Alexandra Molnárová – SOŠ Pribeník;

Súťažná disciplína: Studená kuchyňa:

 • Strieborná medaila: Tomáš Hudák – SSOŠ – HA Postupimská Košice,
 • Bronzová medaila: Natália Olejčuková – ŠJ MŠ Solivarská, Prešov
 • Diplom: Veronika Puškelová – SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice; Dávid Bouška – Reštaurácia FRANK, Košice; Stanislav Cibák – SSOŠ – HA Postupimská, Košice.
Slovenčina Slovenčina English English