Zero Waste výzva

Zero Waste výzva

Vážení členovia SZKC, vážení návštevníci web stránky,

V decembri 2018  sme vás informovali, že spolu s generálnym partnerom SZKC – spoločnosťou METRO Cash & Carry SR sme sa pridali k celosvetovej výzve o napĺňaní princípov využiteľnosti potravín, potravinovej solidarity a spoločnosti bez odpadov, známej aj pod názvom  „ ZERO WASTE“  a podpísali sme  Memorandum o napĺňaní týchto princípov.

Pridajte sa aj vy nám a k spoločnostiam a jednotlivcom, ktorí sa zaviazali podpisom memoranda napĺňať princípy maximálnej využiteľnosti potravín, potravinovej solidarity a fungovania bez odpadov.

Memorandum sa snaží upozorniť na to, ako ľudia zaobchádzajú s potravinami. Preto vytýčilo päť základných princípov, ktoré sú pri zmene dôležité. Patria sem: rešpektovanie človeka a jeho zdravia, využívanie kvalitných potravín od lokálnych výrobcov, šírenie potravinovej solidarity, rozumné zaobchádzanie s potravinami vrátane recyklácie a kompostovania. Odborným garantom memoranda je Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN). Pripojiť sa k iniciatíve môžu jednotlivci, aj spoločnosti, stačí len prejsť na stránku https://www.metro.sk/memorandum a pridať sa k signatárom memoranda.

Iniciátormi memoranda boli spoločnosti METRO Cash & Carry a Slovenský zväz kuchárov a cukrárov.

Vyzývame preto najmä našich členov, aby sa k memorandu prihlásili. Nie je nám predsa jedno čo tu po nás našim deťom zostane, však?

Slovenčina Slovenčina English English