Poznáme finalistov súťaže Skills Slovakia Junior GASTRO METRO CUP 2019/2020

Poznáme finalistov súťaže Skills Slovakia Junior GASTRO METRO CUP 2019/2020

Realizátorom 9. ročníka súťaže v odborných zručnostiach SKILLS SLOVAKIA – Gastro Junior METRO CUP 2018/2019, ktorý v zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach, vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je opäť Slovenský zväz kuchárov a cukrárov.

Odborným gestorom a spoluorganizátorom súťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Do tohto ročníka súťaže sa prihlásilo celkom 20 súťažiacich z 19 stredných odborných škôl zameraných na gastronómiu, z nich do semifinálového kola postúpilo 16 žiakov.

Semifinále súťaže mladých, talentovaných žiakov hotelových akadémií a stredných odborných škôl pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré možno považovať za súťaž na úrovni krajov, sa konalo 26. novembra 2019 v priestoroch SOŠ hotelových služieb a obchodu na Zdravotníckej ulici v Nových Zámkoch

V tomto kole súťaže, musel každý súťažiaci v stanovenom časovom limite 120 minút vytvoriť zaujímavé kulinárske jedlo – moderný teplý pokrm s prílohami.

Súťažnou úlohou školských a semifinálových kôl bolo na základe zadania povinnej suroviny vytvoriť recept a následne presvedčiť odbornú komisiu o svojej zručnosti a kreativite.

Znalosti v odbore žiaci premenili do prípravy jedla, ktoré museli aj správne dochutiť a naservírovať.
Šiestich z nich na základe bodov pridelených hodnotiacou komisiou , čaká pokračovanie vo finálovom kole súťaže. Ďalší traja žiaci, ktorí sa umiestnili na 7 – 9 mieste boli oslovení ako náhradníci pre finálové kolo súťaže v januári 2020.

Najlepšie umiestnenie získali žiaci, ktorí dokázali vytvoriť moderné slovenské jedlo s využitím nových pracovných postupov a zaujímavých kulinárskych úprav.

Súťaž hodnotila odborná hodnotiaca komisia, v zložení: Daniel Melicherik predseda Bratislavského klubu SZKC a kapitán Slovenského národného juniorského tímu kuchárov a cukrárov – Ivan Vozár, člen Výkonného výboru SZKC a Mgr. Ján Košťálik skúsený dlhoročný hodnotiteľ juniorských gastronomických súťaží, . Všetci hodnotitelia sú certifikovaní podľa kritérií WACS pre hodnotenie súťaží organizovaných na Slovensku a v Českej republike. Ani jeden hodnotiteľ nebol v konflikte záujmov.

Čestným hosťom na súťaži boli zástupkyne Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ing. Vlasta Púchovskaá a Eva Bugajová.

Naše poďakovanie patrí SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka ul. 3 Nové Zámky ktorá ako hostiteľ a spoluorganizátor súťaže vytvorila veľmi dobré podmienky pre súťaž a zaslúžila sa tak aj o veľmi dobrú súťažnú atmosféru a bezproblémový priebeh súťaže aj zabezpečenej starostlivosti o súťažiacich a ich sprievod.

Postupujúcim súťažiacim srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie v januári 2020 vo finálovom kole súťaže, ktoré sa bude konať v rámci Medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO 2020 v Bratislave, v priestoroch Výstaviska Incheba, HALA A 0 (A nula).

Príloha na stiahnutia: Postupujuci do FINALOVEHO KOLA

Slovenčina Slovenčina English English