Režim vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľov platný od 19. apríla 2021

Režim vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľov platný od 19. apríla 2021

Upozorňujeme, že od 19. do 28. apríla 2021 bol upravený aj režim vstupu pre hosti či zamestnancov

Od 19. apríla do 28. apríla 2021 sa všeobecne zakazuje vstup osobám do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzok. Zákaz sa nevzťahuje na tieto osoby:

 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
 • osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
 • osobu zaočkovanú:
 1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoby nad 65 rokov veku,
 • dieťa do desiatich rokov veku,
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, pričom je oprávnený do tohto dokladu nahliadnuť.

 

Zamestnanci

V čase od 19. apríla do 28. apríla platia pre vstup do priestorov zamestnávateľa tieto pravidlá:

 

Okresy v III. a IV. stupni varovania:

 • negatívny výsledok RT-PCR testu alebo AG testu nie starším ako 7 dní,

Okresy v II. stupni varovania:

 • negatívny výsledok RT- PCR testu alebo AG testu nie starší ako 14 dní,

Okresy v I. stupni varovania:

 • negatívny výsledok RT- PCR testu alebo AG testu nie starší ako 21 dní,

Okrem toho platia výnimky pre všetky okresy bez ohľadu na ich zaradenie do stupňa varovania pre tieto osoby:

 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
 • osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
 • osobu zaočkovanú:
 1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • dieťa do desiatich rokov veku,
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

 

Vyhláška ÚVZ SR č. 187:

vyhlaska_187
Slovenčina Slovenčina English English