SZKC spolu s Platformou #StáleMámeChuť žiada nižšiu DPH

SZKC spolu s Platformou #StáleMámeChuť žiada nižšiu DPH

Gastro sektor 29. apríla 2021 listom oslovil Vládu SR,. Žiada zníženie DPH na tieto služby.

Platforma #StáleMámeChuť to považuje za  strategické opatrenie, ktoré podporí dlhodobú konkurencieschopnosť a rozvoj gastro sektora na Slovensku.

Signatári platformy vyzvali vládu v mene podnikateľov, ktorí bojujú za záchranu gastro. Platforma #StáleMámeChuť, ktorej členom je aj SZKC, je dnes druhou najväčšou platformou v gastro sektore, združuje 14 iniciatív, asociácií a združení prevádzkovateľov a dodávateľov.

V liste sa uvádza: “Všetci podporujeme snahy, ktorých cieľom je minimalizovať šírenie ochorenia COVID-19 na Slovensku. Doteraz prijaté opatrenia však zároveň majú zásadný dopad na dôležité segmenty slovenskej ekonomiky a pre niektoré z nich môžu byť dokonca likvidačné. Jedným zo sektorov, na ktoré tieto opatrenia dopadli najsilnejšie a ako prvé, sú stravovacie služby. Zároveň sa však uvoľňujú medzi poslednými a v mnohých prípadoch tak reštaurácie, kaviarne, či bary stále svoje prevádzky otvoriť nemôžu. Pre zlepšenie pandemickej situácie sa tento týždeň zmiernili opatrenia a niektoré gastro prevádzky majú možnosť otvoriť exteriérové priestory. Aj keď otvorenie terás mnohým prinieslo radosť, treba zdôrazniť, že túto možnosť má iba 40 % prevádzok, a zároveň uviesť, že prevádzka terasy predstavuje v priemere 15 % tržieb celej prevádzky.”

Signatári ďalej uvádzajú, že nemôžu pokryť straty, ktoré gastro podnikatelia utrpeli z dôvodu pandemickej situácie, a veľa z nich teraz musí začať dlhy splácať.

“Ako jeden z kľúčových nástrojov pre strategickú pomoc gastro sektoru považujeme zníženie DPH. Zníženie sadzby DPH by dalo prevádzkovateľom k dispozícii prostriedky, ktoré pri znovuotvorení prevádzok potrebujú na splatenie dlhov a ďalší rozvoj podnikania. To by v konečnom dôsledku mohlo znížiť objem verejných prostriedkov potrebných na zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na sektor.” Ide o to, že so sadzbou 20 % má Slovensko štvrtú najvyššiu DPH na gastro v EÚ. Zníženú sadzbu DPH na reštauračné služby aplikuje 19 štátov Európskej únie (v rozpätí od 3 % v Luxembursku do 14 % vo Fínsku), vrátane všetkých našich susedov – Česko, Rakúsko, Maďarsko a Poľsko.

Signatári platformy #StáleMámeChuť

List Vlade 20210429a
Slovenčina Slovenčina English English