Vojto Artz sa stal členom Výboru WACS Worldechefs without Borders 2020 – 2024

Vojto Artz sa stal členom Výboru WACS Worldechefs without Borders 2020 – 2024

Slovenskému zväzu kuchárov a cukrárov bola preukázaná veľká česť, keď Svetová organizácia kuchárskych asociácií Woldchefs – WACS menovala na roky 2020 – 2024 za jedného zo 14  členov svojho Výboru „ Wordlchefs Without Borders (WCWB) „ prezidenta SZKC Vojta Artza.

WCWB je charitatívnou zložkou WACS, zameranou na  bezpečnosť potravín , nulové plytvanie potravinami  a pomoc v núdzi tým, ktorí ju potrebujú. WCWB pozorne sleduje prácu svojich členských krajín aj v tejto oblasti. Ich zapájanie sa do charitatívnych projektov, projektov na podporu bezpečnosti potravín a projektov zameraných na zamedzenie plytvania potravinami. Do všetkých týchto aktivít sa Slovenský zväz kuchárov a cukrárov v predchádzajúcich štyroch rokoch zapájal konkrétnymi aktivitami či už osobne prezidenta SZKC alebo aktivitami  členov regionálnych klubov SZKC.

Menovanie do funkcie člena Výboru WCWB ja cťou a záväzkom zároveň.  „ Kódex WCWB“  zahŕňa okrem iného aj spoločenskú zodpovednosť kuchára a vedenie, podporu a účasť  na minimálne 2 charitatívnych alebo podporujúcich podujatiach ročne vo vlastnej krajine  , regióne  alebo na celom svete.

Veríme, že s pomocou svojich  členov sa tejto úlohy úspešne zhostíme a obhájime dôveru , ktorú nám Svetová organizácia Worldchefs – WACS preukázala.

Slovenčina Slovenčina English English