Usmernenie odborného vzdelávania a prípravy v školskom roku 2020/2021 – Informácia pre zamestnávateľov a školy

Usmernenie odborného vzdelávania a prípravy v školskom roku 2020/2021 – Informácia pre zamestnávateľov a školy

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou vydáva informáciu pre odborné vzdelávanie a prípravu v školskom roku 2020/2021 v spolupráci so zamestnávateľmi.

Cieľom informácie je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu a konzervatórií, pracovísk praktického vyučovania a pracovísk zamestnávateľa po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa môžu líšiť od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

NA STIAHNUTIE :

Covid opatrenia k :

Slovenčina Slovenčina English English