V Bratislave sa konalo národné kolo Bocuse d’Or Slovakia 2021

V Bratislave sa konalo národné kolo Bocuse d’Or Slovakia 2021

Bocus d´Or je najprestížnejšia a najslávnejšia súťaž kuchárskeho umenia na svete.  Je otvorená pre všetky krajiny , odohráva sa naživo pred verejnosťou a prezentuje najnovšie trendy modernej svetovej kuchyne. Jej cieľom je zdôrazniť rôznorodosť kulinárskych kultúr. Umožňuje  presláviť gastronomickú kultúru aj menej známych krajín na celosvetovej gastronomickej scéne. Dnes sa v súťaži stretávajú účastníci zo 67 krajín z piatich kontinentov sveta. 

Vďaka generálnemu partnerovi súťaže spoločnosti METRO Cash & Carry SR sa po jedenástich rokoch táto slávna súťaž vrátila opäť daj na Slovensko. Organizátorom bol Slovenský zväzu kuchárov a cukrárov, ktorý je  vlastníkom Bocuse d´Or  licencie na Slovensku. 

Generálny partner súťaže: METRO Cash & Carry SR , Ivanka pri Dunaji

Hlavní partneri súťaže:

 • spoločnosť FAGOR  GASTRO CZ
 • spoločnosť A-Z GASTRO Banská Bystrica
 • spoločnosť SENÁTOR BANQUET  Bratislava 

Partneri súťaže:

 • spoločnosť  ZEDA  Gajary
 • spoločnosť SANT NIKOLAUS Liptovský Mikuláš
 • spoločnosť VÍNO MATYŠÁK Pezinok

Súťaž sa konala v Bratislave, v priestoroch Refinery Gallery pri Slovnafte,   24. novembra 2021. Do súťažného ringu nastúpili 4  dvojčlenné súťažné tímy  (šéfkuchár a jeho asistent). V súťaži sa  stretli skúsení a známi špičkovi šéfkuchári ale aj mladý začínajúci kuchár. Podmienkou bolo, že všetci museli mať slovenské občianstvo, museli ovládať jeden svetový jazyk a museli sa dodržať aj vekové limity stanovené pre šéfkuchár i jeho asistenta.

Súťažné  tímy:

 • František Plavý s asistentom Ondrejom Kulíškom
 • Jozef Hromják s asistentom Sebastiánom Tóthom
 • Peter Duranský d Asistentom Márkom Janákom
 • Andrej Sýč s asistentom Marošom Vilčkom 

 

Mali neľahkú úlohu za päť a pol hodiny vyčarovať gastronomický zážitok vo forme  dvoch hlavných jedál pre 14 osôb.  Povinnými surovinami bol jeseter sibírsky pitvanýteľacia roštenka – hrebienok (s rebrami) , ktoré do súťaže venoval  generálny partner súťaže spoločnosť METRO Cash & Carry SR.

Na priebeh súťaže dozerali až tri hodnotiteľské komisie zložené zo špičkových slovenských ale aj zahraničných šéfkuchárov . 

Technická komisia  zložená zo skúsených hodnotiteľov a účastníkov  svetových gastronomických súťaží :  Mgr. Marek Gajdoš, Marek Ort, Stanislav Cicoň , Lukáš Guzman , sledovala dodržiavanie hygienických štandardov, kuchárskych  postupov a techník, nakladanie so surovinami, neplytvanie so surovinami a pod. Po celý čas kuchyne a súťažiacich nespustili „z oči“  a zbadali aj tú najmenšiu chybičku. Ale o tom súťaže sú.

Degustačná komisia zložená z deviatich taktiež špičkových šéfkuchárov zo Slovenska, Českej republiky, Nórska a Maďarska pracovala v zložení:

Vojto Artz, Jaroslav Židek, Braňo Križan, Michal Konrád, Lukáš Hesko, Marek Raditsch (ČR) Ádám Póhner (Maďarsko) Geir Skeie (Nórsko)

Mediálnu (laickú) komisiu tvorili páni Károly Pál Szalai, generálny riaditeľ METRO Cash and Carry SR, Radoslav Nackin vydavateľ GURMÁN   Milan Zimnykoval.

Súťaž moderoval Tomáš Juríček.

Po spočítaní bodov pridelených technickou a degustačnou komisiou (pod notárskym dozorom)  bolo umiestnenie tímov následovné:

 • miesto tím Peter Duranský, Ondrej Kulíšek
 • miesto tím Jozef Hromják , Sebastián Tóth
 • miesto František Plavý, Ondrej Kulíšek 
 • miesto Andrej Sýč, Maroš Vilčko

Finančné ceny umiestneným na prvých troch miestach  venoval generálny partner súťaže spoločnosť METRO  Cash and Carry Slovakia.

 Mediálna komisia udelila ocenenie „najlepší asistent“   Sebastiánovi Tóthovi, ktorý dostal poukaz na týždňovú stáž v michelinskej reštaurácii vo Viedni. Cenu venoval časopis GURMÁN na Slovenku.

K úspešnému priebehu celej súťaže výrazne prispeli študenti Hotelovej akadémie , Mikovíniho ul.  Bratislava, odboru čašník  ktorí predviedli  perfektne zvládnutý  synchronizovaný servis pri obsluhe hodnotiacich komisárov  odboru kuchár, ktorí boli nápomocní súťažiacim tímom s prípravnými prácami pri príprave súťažných jedál . 

Na príprave  a priebehu celej súťaže v úzkej spolupráci a s podporou spoločnosti METRO Cash & Carry SR  sa podieľal realizačný tím, v zložení

 • Jaroslav Žídek prezident súťaže 
 • Vojto Artz prezident SZKC
 • Zuzana Dúžeková za SZKC
 • Zuzana Mózesová za METRO  

ktorý zároveň  veľmi pekne ďakuje za spoluprácu a výdatnú pomoc  všetkým partnerom súťaže, Mgr.Ivete Menyhartovej, zástupkyni riaditeľky, hlavným majsterkám odbornej výchovy Ing. Emílii Bačovej a, Bc. Márii Kurucovej a  študentom Hotelovej akadémie na Mikoviního ul. v Bratislave. Spoločným  pričinením sa podarilo úspešne zvládnuť náročnú prípravu a priebeh súťaže v rekordne krátkom čase.

Slovenčina Slovenčina English English