Výsledky FINÁLOVÉHO KOLA celoštátnej súťaže Skills Slovakia Junior GASTRO METRO CUP 2019/2020

Výsledky FINÁLOVÉHO KOLA celoštátnej súťaže Skills Slovakia Junior GASTRO METRO CUP 2019/2020

Finále súťaže  sa konalo  v Bratislave v rámci sprievodného programu Medzinárodného veľtrhu Danubius Gastro 2020 v Bratislave . Súťaž prebiehala v súťažnom kuchynskom štúdiu, vybavenom špičkovou gastronomickou technológiou, ktorú na tento účel zapožičali renomované spoločnosti FAGOR GASTRO ČZ a A-Z Gastro  Banská Bystrica. Vybavenie štúdia umožnilo súťažiť trom žiakov v rovnakom čase.

Súťažiaci mali za úlohu pripraviť 4 porcie hlavného teplého pokrmu s prílohami   v časovom limite 150 minút.

Podmienky finálového kola boli prísnejšie, keď súťažiaci pracovali formou MYSTERY BOXU, teda bez predchádzajúceho poznania surovín na prípravu jedál. Suroviny boli k  dispozícií v potrebnom množstve z  viac ako 40 druhov v MYSTERY BOX-E.  Základnou surovinou bola bravčová panenka, , kuracie prsia,  filet z lososa,.  Ostatné suroviny boli  rôzne cestoviny, zemiaky,  zelenina,  ryža,  olej,  koreniny, a suroviny používané v bežnej kuchyni.  Špeciálne suroviny boli  agar, gelan. Vylosovať si museli druh mäsa a následne k nemu vybrať ostatné suroviny. Na základe výberu mäsa a ostatných surovín na mieste s pomocou svojich pedagógov  v časovom limite 30 minút vypracovali receptúru jedla. Na samotnú prípravu jedla potom mali časový limit 120 minút.

Výsledky ich práce nezávisle od seba posudzovali dve komisie – technická,  a degustačná komisia, ktorá výsledky posudzovala bez poznania identity súťažiaceho , len pod určeným pseudonymom súťažiaceho. Na záver sa pridelené body oboch komisii spočítali a spriemerovali.

Prácu súťažiacich  žiakov posudzovali  dve hodnotiace komisie , ktorých členmi boli známe profesionálne osobnosti gastronómie.

Technická komisia:

  • Maroš Hruška šéfkuchár siete reštaurácií Angelina Dublin, certifikovaný  hodnotiteľ  Svetovej organizácie kuchárskych spolkov WACS – Worldchefs pre súťaže na svetovej úrovni,
  •  Daniel Melicherik predseda Bratislavského klubu SZKC a kapitán Slovenského národného juniorského tímu kuchárov a cukrárov
  • Ivan Vozár, člen Výkonného výboru SZKC,

Degustačná komisia:

  • Richard Císar, šéfkuchár Hotela DIXON B. Bystrica
  • Mgr Peter Krištof, podpredseda Prešovského klubu SZKC,  šéfkuchár UNILEVER Slovensko
  • Ján Košťálik, člen výkonného výboru SZKC

Všetci hodnotitelia SZKC  sú certifikovaní podľa kritérií WACS pre hodnotenie súťaží organizovaných na Slovensku a v Českej republike. Ani jeden hodnotiteľ nebol v konflikte  záujmov.

Hodnotilo sa v zmysle Smerníc a hodnotiacich kritérií WACS. Čo znamená, že všetkým súťažným jedlám boli pridelené body a na základe týchto bolo súťažné jedlo zaradené do zlatého, strieborného a lebo bronzového pásma hodnotenia.

Hodnotitelia sa zamerali na prvom mieste na hygienu, ochranu zdravia a čistotu priestorov kuchyne pri každej súťažnej úlohe, dodržiavanie gastronomických pravidiel,  kreativitu,  prípravu pracoviska, využitie surovín, chuť jedla, minimalizovanie odpadu  surovín. Ďalej na hospodárenie, schopnosť riešiť problémy a nečakané situácie pri technológii spracovania, komunikačné schopnosti, znalosť základov  anglického jazyka,  schopnosť pohotovo reagovať, profesionálny prístup k práci a profesionálne vystupovanie za každých okolností.

Najlepšie  umiestnenie získali žiaci, ktorí dokázali vytvoriť moderné slovenské jedlo s využitím nových  pracovných postupov a zaujímavých  kulinárskych úprav pri splnení náročných hodnotiacich kritérií.

Na základe výsledkov hodnotenia bolo stanovené poradie umiestnenia celoslovenského finálového kola súťaže: Vysledkova listina FINALE 2020

Odborný garant –SZKC pod  vedením prezidenta Vojta Artza  v spolupráci so  Štátnym inštitútom odborného vzdelávania zorganizoval túto súťaž  veľmi úspešne. Súťažné zameranie je začlenené do mechanizmu postupového kola súťaže na európsku súťaž, ktorá podporuje odborné vzdelávanie a prípravu v rámci Európy – EuroSkills. Súťaž výrazne podporili aj sponzori z oblasti gastronómie a odborný časopis GASTRO – revue gastronómie a cestovného ruchu, ktorý je partnerom SZKC a  intenzívne spolupracuje so strednými školami v oblasti gastronómie.

Súťaž sleduje základné princípy a ciele zdravého a moderného stravovania a stolovania.  Kvalita tepelnej úpravy je základom spokojnosti hosťa.  Snaha o využívanie   moderných pracovných postupov a kulinárskych úprav je predmetom záujmu  súťažných komisárov – členov odborných komisií, ktorí  s majstrami odborného výcviku vštepujú zásady správnej úpravy jedál v duchu využívania moderných technológií. Vytvorenie moderného slovenského jedla vyplýva zo sústavnej snahy o propagáciu slovenskej kuchyne. Juniorská súťaž Skills Slovakia – Gastro Junior chce  prispieť  k jej popularizácii a presadeniu v rámci medzinárodnej gastronómie

Súťažiaci preukázali adekvátnu odbornú pripravenosť s odbornými znalosťami v oblasti varenia pri nízkej teplote ( Sous Vide) to znamená varenie vo vákuu. Takmer všetky jedlá spĺňali podmienky európskych  a svetových súťaži. Súčasné svetové trendy v gastronómii sa orientujú na návrat k tradíciám, príprave jedál prednostne zo surovín dopestovaných a dochovaných v regiónoch krajín, na ekonomické používanie a využívanie jednotlivých surovín a potravín v zmysle projektov ZERO WASTE – bez zvyšku. SZKC a METRO Cash & Carry v decembri 2018 podpísali memorandum o zapojení sa do takého svetového projektu

Súťaž prebiehala v príjemnej súťažnej  atmosfére. A vo veľmi dôstojnom prostredí, ktoré si takáto významná súťaž právom zaslúži.. Poďakovanie patrí  realizujúcim školám a organizátorovi pod vedením odborného garanta Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, ktorý do budúcna  má záujem zrealizovať aj ďalšiu kategóriu súťaže zameranú na cukrárov, ktorých v posledných rokoch stále ubúda a takáto prestížna súťaž má ambície motivačne pôsobiť na výber aj takéhoto profesijného gastronomického odboru . Odborná súťaž má teda ambíciu zvrátiť alebo aspoň spomaliť tento negatívny trend.

Poďakovanie patrí aj spoluorganizátorovi semifinálového kola súťaže v Nových Zámkoch – SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka ul. 3 Nové Zámky,   odborným pedagógom škôl, ktorí pripravili žiakov na súťaž.   Za medializáciu a metodickú a finančnú pomoc a prípravu odborným materiálov a brožúry súťaže patrí poďakovanie odboru podpory smerovania  mládeže ŠIOV.

Slovenčina Slovenčina English English