Zmena adresy sídla centrály SZKC

Zmena adresy sídla centrály SZKC

Oznamujeme zmenu sídla Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Centrála Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov (SZKC) sa dňom 1. októbra 2016 presťahuje na novú adresu a tým zároveň aj mení svoje sídlo.

V súvislosti s tým od 1. októbra 2016 nastane zmena v sídle aj v korešpondenčnej adrese SZKC:

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov
Gorkého 10
811 01 Bratislava 1

Dávame Vám túto zmenu na vedomie a prosíme, aby ste ju zaznamenali pre potrebu písomnej komunikácie.

Slovenčina Slovenčina English English