Pozornosť je sústredená na ozdravenie výživy detí a mládeže

Pozornosť je sústredená na ozdravenie výživy detí a mládeže

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov,  pod osobnou záštitou ministra Prof. Ing. Petra Plavčana, CSc, zorganizoval na prelome mesiacov august a september 2016 už piatu sériu odborných seminárov určených pre vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania a ich zriaďovateľov v 8 krajoch Slovenska.

Nie je snáď nič dôležitejšie ako zdravie detí. Jeho základy sa kladú počas dospievania. To čo sa v tomto období zanedbá, to sa zväčša už nedá dobehnúť. Preto je také dôležité nakupovať potraviny v najvyššej kvalite, s vysledovateľnosťou pôvodu, uprednostňovať produkty regionálnych výrobcov pred dovozom potravín z veľkých diaľok, čo sa nutne musí odraziť na kvalite.

Najnovšie zmeny v legislatíve (Uznesenie Vlády SR 168/2016 k materiálu „Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie – nové znenie“ a Zákon č. 343/2016 Z.z. o Verejnom obstarávaní ) prinášajú sústredenie pozornosti na zvýšenie kvality potravín pre školské stravovanie a zmenu v prístupe vo verejnom obstarávaní potravín.

img_4057

Aj SZKC sa snaží podporovať na jednej strane zásady zdravej výživy a na strane druhej odbyt slovenských producentov potravín a spracovateľov surovín. Od roku 2012 v spolupráci so sekciou regionálneho školstva MŠVVaŠ SR a od roku 2013 aj so záštitou ministrov školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne organizujeme pre vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania a ich zriaďovateľov , odborné semináre zamerané aj na kvalitu potravín, zdravú výživu, verejné obstarávanie.

Obsah tohtoročných seminárov na tému „Prevencia obezity, kvalita potravín , verejné obstarávanie v školskom stravovaní a najdiskutovanejšie témy zamerané na špecifiká stravovania mladej generácie“ preto reflektoval na uvedené najnovšie zmeny v legislatíve, týkajúcej sa školského stravovania.

Vzhľadom na to, že školské stravovanie predstavuje veľmi širokú sieť možných odberateľov a patrí k najväčším odberateľom potravín na Slovensku, pri príprave seminárov sme dali šancu aj dodávateľským spoločnostiam, ktorých produkty sú pre školské stravovanie vhodné.

img_4160

Na príprave a priebehu seminárov sa podieľali aj dodávateľské spoločnosti, ktorých produkty sú vhodné pre zariadenia školského stravovania. Na všetkých seminároch sa zúčastňovali a prezentovali spoločnosti: Bidvest Slovakia spol s.r.o, Bonduelle Central Europe Kft, Ryba Košice spol. s.r.o, AG FOODS spol. s.r.o, VIS s.r.o , Inmedia / Mabonex spol s.r.o, a Berndorf Sandrik spol. s.r.o Žarnovica, Robot Coupe s.r.o, Savencia Fromage & Dairy  SK, a.s., Babičkin dvor s.r.o , ALFA Bio s.r.o B. Bystrica, ktoré vytvorili podmienky pre zorganizovanie seminárov. Do pozornosti prítomných dávali pripravované novinky vo svojej produkcii, či službách a prezentovali svoju ponuku vhodnú pre školské stravovanie. Navyše prispeli k vytvoreniu veľmi dobrej pracovnej atmosféry. Na tohtoročných seminároch sa zúčastnilo takmer 1700 zamestnancov zariadení školského stravovania. To teda potvrdzuje, že MŠVVaŠ SR stanovilo témy pre ich prácu veľmi potrebné.

Za spoluprácu ďakujeme najmä odborným lektorom, ktorí patria naozaj k špičkám vo svojej oblasti na Slovensku : pre oblasť verejného obstarávania Ing. Pavlovi Kičinovi, ktorý je členom fóra expertov Úradu pre verejné obstarávanie, konzultantom a školiteľom pre verejné obstarávanie ako aj gestorom procesov verejného obstarávania pre vybratých verejných obstarávateľov, pani MUDr. Alžbete Béderovej, CSC, poprednej slovenskej odborníčke na výživu s viac ako 40-ročnými profesionálnymi skúsenosťami. Témam zdravej výživy či životného štýlu sa venuje v odborných článkoch, ako aj na vedeckých kongresoch doma i v zahraničí, a pravidelne ich popularizuje pre širokú verejnosť prostredníctvom vystupovania v médiách, ako aj gestorke projektu Ing. Silvii Tokárovej z MŠVVaŠ SR.

Slovenčina Slovenčina English English