Danubius GASTRO 2018 – výsledky

Danubius GASTRO 2018 – výsledky

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov usporiadal v dňoch 25. 1. – 28.1.2018 už 19. ročník súťažnej výstavy POÉZIA V GASTRONÓMII a 10. ročník súťaže DANUBIUS GASTRO CUP – varenie a pečenie na živo. Tieto súťaže, s dlhoročnou tradíciou, svojim zadaním, atraktivitou a miestom usporiadania patria medzi najprestížnejšie súťaže pre kategórie juniorských i seniorských gastronomických odborníkov v Slovenskej republike.

Zadanie spĺňa pravidlá pre súťaže, ktoré stanovuje WACS – Svetová organizácia kuchárskych spolkov. Súťaže hodnotia len akreditovaní komisári SZKC a WACS, čo zaručuje vysokú objektivitu hodnotenia.

V tomto roku sa súťaží zúčastnilo 89 súťažiacich v odbore kuchár, cukrár, a carving. Najvyššiu účasť už tradične mali kuchári juniori do 21 rokov. V tomto roku si sily prišlo zmerať 36 mladých kuchárov, do súťaže sa zapojilo aj 24 cukrárov juniorov, 4 cukrári seniori a 8 kuchárov seniorov.

Do súťaže nastúpilo aj 17 carvingistov (1 práca nehodnotená), ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Kategória A – kompozícia 10 súťažiacich a kategória B – rezbár začiatočník 7 súťažiacich.

Podľa regulí WACS sa súťažné exponáty i súťažné výkony hodnotili v rozmedzí pásiem:

90 – 100 bodov Zlaté pásmo
76 – 89 bodov Strieborné pásmo
60 – 75 bodov Bronzové pásmo
20 – 59 bodov diplom

Hodnotiace komisie udelili: 21 zlatých medailí, 20 strieborných medailí, 36 bronzových medailí a 11 diplomov, čo svedčí o tom, že aj napriek vysokým nárokom súťažných kritérií bola úroveň súťažných exponátov na veľmi dobrej úrovni.

Absolútnymi víťazmi jednotlivých súťažných kategórii sa stali:
Súťaž Danubius GASTRO CUP 2018
kuchár junior:
Marek BAKSA a Krištof PASTOREK
Hotelová akadémia Mikoviniho ul., Bratislava

cukrár junior:
Adriana NILASOVÁ
Hotelová akadémia Mikoviniho ul., Bratislava

kuchár senior:
Anthony CAMPBELL
Írsko


Súťaž POÉZIA V GASTRONÓMII 2018
kuchár junior:
Adam JANKOVSKÝ
Hotelová akadémia Hlinská 31, Žilina

cukrár junior:
Alena PAŽITNÁ
SOŠ obchodu a služieb Púchov

cukrárska. artistika junior:
Gabriela MIŠKECHOVÁ a Kornélia TICHÁ
SOŠ obchodu a služieb Púchov

cukrárska. artistika senior:
Mária RUNÁKOVÁ
Šaľa – Veča

CARVING
Kategória. A – Kompozícia
Ing. Martina JANKOVIČOVÁ
SOŠ Lomonosova 6, Trnava

Kategória . B – začínajúci rezbári
Juraj BENIAN
Stará Turá

Partnermi súťaží boli:
spoločnosť METRO Cash & Carry Slovensko, generálny partner SZKC, spoločnosť Incheba a.s. Bratislava, spoločnosť FAGOR Gastro CZ, spoločnosť A-Z GASTRO Banská Bystrica, spoločnosť ARIANE Fine Porcelain, , spoločnosti ACCOM a DEBIC, spoločnosť Robot Coupe ,spoločnosť ZEDA Gajary, spoločnosť LUNYS, , Spoločnosti Mirel Vratimov a Freshʹ n roll fólie Česká republika, ZEUS Bratislava s.r.o, ZEPTER International Live Longer Bratislava, spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o, Žarnovica ,spoločnosť Tescoma s.r.o Púchov, LAPREMA Siladice, VÍNO MATYŠÁK s.r.o Pezinok

Mediálnym partnerom bol časopis GASTRO – Revue gastronómie a CR a spolupracujúcou školou bola Hotelová akadémia Mikovíniho 1, Bratislava

Všetkým úprimne a z celého srdca ďakujeme za pomoc a podporu.

Výsledkové listiny na stiahnutie:
Výsledky súťaže Danubius Gastro CUP 2018 kuchár junior
Výsledky súťaže Danubius Gastro CUP 2018 kuchár senior
Výsledky súťaže Danubius Gastro CUP 2018 cukrár junior a senior
Výsledky súťaže Poézia v gastronómii 2018 cukrár junior
Výsledky súťaže Poézia v gastronómii 2018 cukrárska artistika junior a senior
Výsledky súťaže Poézia v gastronómii 2018 kuchár junior
CARVING CUP SLOVAKIA 2018

Slovenčina Slovenčina English English