Tatranský klub usporiadal už 18-ty ročník populárnej akcie – Špica guláš

Tatranský klub usporiadal už 18-ty ročník populárnej akcie – Špica guláš

Tento rok nás počasie prekvapilo a skúšalo odolnosť súťažiacich ako sú sa popasovať aj v daždivom počasí. Piati účastníci to vzdali a nakoniec ani nenastúpili.

Samotnej súťaži sa nakoniec zúčastnilo desať mužstiev, ktoré sme
rozdelili už na začiatku na študentov/nadšencov a profesionálov. Všetci to poňali úplne zodpovedne a ich prístup bol vysoko profesionálny.

Najlepšie sa darilo študentom, ktorý za to boli aj náležite ohodnotený.

Ďakujemej predsedovi poroty – Petrovi Babolovy a porotcom – Ivan Kopčák a Dušan Becker.

Všetkým ďakujeme za pomoc a podporu. Účastníkom za ich prístup a nezlomnosť ani pri zlých poveternostných podmienkach.

Výsledky na stiahnutie v prílohe: Špica guláš 2017

Slovenčina Slovenčina English English