Deň učiteľov 2015

Deň učiteľov 2015

Vážení pedagogickí pracovníci odborných škôl s gastronomickým zameraním,

Deň učiteľov je významný deň, lebo si pripomíname prácu všetkých, ktorých úlohou je formovať osobnosť mladých ľudí, budúcich generácií, pokračovateľov našich profesií. Uvedomujem si, aké ťažké je otvárať bránu do sveta poznania, odovzdávať časť samých seba…

Preto mi dovoľte pred blížiacim sa Dňom učiteľov k Vášmu sviatku popriať všetko dobré, veľa aktívnych, bystrých a vychovaných študentov, aby Vaše ďalšie pedagogické roky boli naplnené tvorivosťou, podnetným prostredím a inšpiráciou.

Želám Vám veľa zdravia, elánu, odhodlania, energie, optimizmu a úspech vo Vašom povolaní, ale aj pochopenie a oporu zo strany Vašich najbližších.

Branislav Križan
prezident Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov

Slovenčina Slovenčina English English