SZKC sa zapojil do projektu: Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce

SZKC sa zapojil do projektu: Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) odštartoval trojročný projekt na zlepšenie úrovne odborného vzdelávania na Slovensku a jeho propagáciu medzi potenciálnymi študentmi a zamestnávateľmi. V pilotnom projekte sa má overiť fungujúca a výsledky prinášajúca metodika prevzatá zo Švajčiarska.

Cieľom projektu je posilnenie a rozvoj spolupráce medzi hlavnými subjektmi odborného vzdelávania a prípravy, a to medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou.

Viac informácií o projekte: http://podpormeremesla.eu/

Vystúpili tam aj dvaja naši členovia: cukrárka Ida Ludviková a kuchár Daniel Melicherik.

Slovenčina Slovenčina English English