DANUBIUS GASTRO 2015 – Výsledky

DANUBIUS GASTRO 2015 – Výsledky

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov usporiadal v dňoch 29. 1. – 1.2.2015 už 16. ročník súťažnej výstavy “POÉZIA V GASTRONÓMII“ a 7. ročník súťaže „DANUBIUS CUP – varenie na živo“. Partnerom celej súťaže bola spoločnosť Incheba a.s. Bratislava. Partnermi súťaží boli spoločnosti ZEUS Bratislava s.r.o, ZEPTER International Live Longer Bratislava, spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o, Žarnovica a spoločnosť Tescoma s.r.o Púchov, LAPREMA Siladice a VÍNO MATYŠÁK s.r.o Pezinok.

Uvedené súťaže sú najprestížnejšími súťažami pre juniorských i seniorských gastronomických odborníkov v Slovenskej republike s dlhoročnou tradíciou. Súťažiacich hodnotili komisie zložené z vyškolených certifikovaných hodnotiacich komisárov podľa regulí WACS – Svetová organizácia kuchárskych združení , čo zaručuje vysokú objektivitu hodnotenia.

Celkovo sa súťaží zúčastnilo 78 súťažiacich v odbore kuchár, cukrár, a carving. Z toho v odbore kuchár junior 28 súťažiacich, v odbore kuchár senior 16 súťažiacich, v odbore cukrár junior 16 súťažiacich, v odbore cukrár senior, 4 súťažiaci a v odbore Carving 14 súťažiacich.

Podľa regulí WACS sa súťažné exponáty i súťažné výkony hodnotili v rozmedzí pásiem:

90 – 100 bodov
Zlaté pásmo
76 – 89 bodov
Strieborné pásmo
60 – 75 bodov
Bronzové pásmo
20 – 59 bodov
diplom

Hodnotiace komisie udelili 20 zlatých medailí, 22 strieborných medailí a 22 bronzových medailí.

Absolutnými víťazmi jednotlivých kategórii sa stali:

Danubius GASTRO CUP 2015

V odbore kuchár junior: Zoltán Fazekas, SOŠ obchodu a služieb Komárno
V odbore kuchár senior: Stanislav Cicoň, Waterford Castle Hotel and Golf resort, ÍRSKO

POÉZIA V GASTRONÓMII 2015

V odbore kuchár junior: Daniel Gajdoš, SOŠ obchodu a služieb SDH3, Prešov
V odbore kuchár senior: Tomáš Pleva, Hotel Diplomat Rajecké Teplice
V odbore cukrár junior: Andrea Jancíková, SOŠ obchodu a služieb Púchov
V odbore cukrárska artistika junior: Monika Budayová, SOŠ obchodu a služieb Púchov
V odbore cukrárska artistika senior: Ing. Andrea Pribilincová, Nitra
V odbore CARVING: Martin Šírka, SOŠ Šurany

Celá výsledková listina je uverejnená tu v prílohe na stiahnutie.

kuchár junior Zoltán Fazekáš

DANUBIUS GASTRO CUP – kuchár junior Zoltán Fazekáš

kuchár senior Stanislav Cicoň

DANUBIUS GASTRO CUP – kuchár senior Stanislav Cicoň

POÉZIA V GASTRONÓMII - kuchár junior Daniel Gajdoš

POÉZIA V GASTRONÓMII – kuchár junior Daniel Gajdoš

kuchár senior Tomáš Pleva

POÉZIA V GASTRONÓMII – kuchár senior Tomáš Pleva

cukrár junior Andrea Jancíková

POÉZIA V GASTRONÓMII – cukrár junior Andrea Jancíková

artistika junior Monika Budayová

POÉZIA V GASTRONÓMII – artistika junior Monika Budayová

artistika senior Andrea Pribilincová

POÉZIA V GASTRONÓMII – artistika senior Andrea Pribilincová

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov ďakuje za pomoc pri organizácii súťaží: Hotelovej akadémii na Mikoviního 1, Bratislava, SSOŠ obchodu a služieb Plavecký Štvrtok, SOŠ SD Jednota Nové Zámky a moderátorovi celej akcie Petrovi Filipovičovi z Prešova.

Ďalej veľké poďakovanie patrí všetkým partnerom, ktorí súťaže podporili finančne, materiálne alebo venovaním cien pre víťazov. Sú nimi spoločnosť ZELENINÁRI s.r.o Bratislava ako generálny partner SZKC, BIDVEST s.r.o, Nové Mesto nad Váhom, INCHEBA a.s. Bratislava, spoločnosť ZEUS Bratislava s.r.o, ZEPTER International Live Longer Bratislava, spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o, Žarnovica, spoločnosť Tescoma s.r.o Púchov, spoločnosť VÍNO MATYŠÁK s.r.o Pezinok, LAPREMA Siladice, spoločnosť Belistar s.r.o Bratislava a mediálny partner SZKC časopis GASTRO – revue gastronómie a cestovného ruchu.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník!

Foto: Desana Dudášová a archív SZKC
[fancygallery id=“1″ album=“8″]

Slovenčina Slovenčina English English