Deň učiteľov

Deň učiteľov

Vážené pani riaditeľky, vážení páni riaditelia, pedagogickí pracovníci, majsterky a majstri odbornej výchovy odborných škôl s gastronomickým zameraním. Dovoľte mi, aby som vyjadril úctu k Vašej práci a aspoň touto cestou Vám všetkým vyjadril veľké poďakovanie pri príležitosti Dňa učiteľov.

Deň učiteľov je významný deň, lebo si pripomíname prácu všetkých, ktorých úlohou je formovať osobnosť mladých ľudí, budúcich generácií, pokračovateľov našich profesií. Uvedomujem si, aké ťažké je otvárať bránu do sveta poznania, odovzdávať časť samých seba, niekedy za veľmi ťažkých podmienok…

Preto mi dovoľte pri príležitosti Vášho sviatku popriať Vám všetko dobré, veľa aktívnych, bystrých a vychovaných študentov i uznanlivých rodičov, aby Vaše ďalšie pedagogické roky boli naplnené tvorivosťou, podnetným prostredím a inšpiráciou.

Želám Vám veľa zdravia, elánu, odhodlania, energie, optimizmu a úspech vo Vašom ťažkom ale pritom krásnom povolení, ale aj pochopenie a oporu zo strany Vašich najbližších.

Branislav Križan

prezident Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov

Slovenčina Slovenčina English English