Poznáme finalistov súťaže SKILLS SLOVAKIA – Junior Gastro CUP v odbore CUKRÁR 2023/2024

Poznáme finalistov súťaže  SKILLS SLOVAKIA – Junior Gastro CUP v odbore CUKRÁR 2023/2024

V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach, vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4. ročník súťaže v odborných zručnostiach SKILLS SLOVAKIA – Junior Gastro CUP v odbore CUKRÁR 2023/2024.

Realizátorom 4. ročníka súťaže je opäť Slovenský zväz kuchárov a cukrárov.

Odborným gestorom a spoluorganizátorom súťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania

Do tohto ročníka súťaže sa prihlásilo celkom 17 dvojčlenných súťažných tímov zo stredných odborných škôl zameraných na gastronómiu. a z hotelových akadémii. Z nich do semifinálového kola postúpilo 15 tímov

Semifinále súťaže mladých, talentovaných žiakov hotelových akadémií a stredných odborných škôl pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré možno považovať za súťaž na úrovni krajov, sa konalo 16. januára 2024 v priestoroch SOŠ hotelových služieb a obchodu na Mojmírovej ul. v Piešťanoch.

Súťažné zadanie predpísalo prípravu 6 ks moderného kaviarenského dezertu – rezu

zloženého z minimálne 4 vrstiev, kde základ tvorí vhodný pečený korpus. Rez musel obsahovať minimálne 3 chuťové zložky, na reze museli byť viditeľné vrstvy a na povrchu zdobený každý kus jednotlivo ale rovnako. Rez taktiež musel mať ostré hrany. Na prípravu bolo stanovené použitie povinných surovín: čokoláda Callebaut a syr Lučina,

Na prípravu súťažného múčnika bol stanovený časový limit 120 minút .

Pozvánku do finálového kola s od hodnotiacej komisie zaslúžilo šesť najlepších tímov:

Natália Košecká a Nataša Šupová zo SOŠ obchodu a služieb Piešťany

Mária Kašická a Hana Hurová zo SOŠ hotelovej Horný Smokovec

Lilly Urbanová a Alena Voskárová zo SOŠ HS a obchodu Zvolen

Alexandra Dubravková a Soňa Horníková z Hotelovej akadémie Žilina,

Anna Yerofieieva a Anastasiia Fostii zo SOŠ obchodu a služieb Púchov

Viliam Bajzík a Timotej Ryban z Hotelovej akadémie Piešťany

Znalosti v odbore žiaci premenili do prípravy dezertu , ktoré museli aj správne dochutiť , ozdobiť a naservírovať.

Najlepšie umiestnenie získali žiaci, ktorí dokázali vytvoriť moderný dezert. O vyrovnanej a vysokej úrovni súťažných dezertov svedčilo umiestnenie

2 súťažných tímov v zlatom pásme

11 súťažných tímov v striebornom pásme

1 súťažného tímu v bronzovom pásme

 

Súťaž hodnotila odborná hodnotiaca komisia zložená z hodnotiteľov certifikovaných podľa kritérií Svetovej organizácie kuchárskych asociácií WACS pre hodnotenie súťaží organizovaných na Slovensku a v Českej republike.

Naše poďakovanie patrí SOŠ obchodu a služieb na Mojmírovej ul. 28 v Piešťanoch, ktorá ako hostiteľ a spoluorganizátor súťaže vytvorila veľmi dobré podmienky pre súťaž a zaslúžila sa tak aj o veľmi dobrú súťažnú atmosféru a bezproblémový priebeh súťaže aj zabezpečenej starostlivosti o súťažiacich a ich sprievod.

 

Postupujúcim súťažiacim srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie na finálovom kole súťaže, ktoré sa bude konať v mesiaci apríl 2024

Na stiahnutie: Výsledková listina Skills Slovakia junior Gastro CUP v odbore cukrár 2023/2024

Slovenčina Slovenčina English English