Poznáme finalistov súťaže Skills Slovakia Junior GASTRO METRO CUP 2018 / 2019

Poznáme finalistov súťaže Skills Slovakia Junior GASTRO METRO CUP 2018 / 2019

V  zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky   č. 23/2017 o súťažiach, vyhlásilo  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8. ročník súťaže v odborných zručnostiach SKILLS SLOVAKIA  – Gastro Junior METRO CUP 2018/2019.

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s  odborným gestorom Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov   8. ročník súťaže v odbore kuchár schválil. Realizátorom súťaže je Slovenský zväz kuchárov a cukrárov.

Celkové sa do súťaže prihlásilo 27 víťazov školských kôl súťaže, z ktorých do semifinálového kola postúpilo 16 žiakov odborných škôl so zameraním na gastronómiu.

Semifinále súťaže mladých, talentovaných žiakov hotelových akadémií a stredných odborných škôl pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré možno považovať za súťaž na úrovni krajov, sa konalo 04. decembra 2018 v Nových Zámkoch.

V tomto kole súťaže  , ktoré sa konalo v priestoroch  SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky,   musel kuchár v určenom časovom limite 2 hodiny vytvoriť zaujímavé kulinárske jedlo – moderný teplý pokrm s prílohami

Súťažnou úlohou školských a semifinálových kôl bolo na základe zadania povinnej suroviny vytvoriť recept a následne presvedčiť odbornú komisiu o svojej zručnosti a kreativite.

Znalosti v odbore žiaci premenili do prípravy jedla, ktoré museli správne dochutiť a naservírovať.

Najlepšie umiestnenie získali žiaci, ktorí dokázali vytvoriť moderné slovenské jedlo s využitím nových pracovných postupov a zaujímavých kulinárskych úprav.

Šiesti žiaci stredných škôl a hotelových akadémií z celého Slovenska s vyučovacím odborom kuchár, získali postup do celoštátneho kola Skills SlovakiaJunior GASTRO METRO CUP 2018 / 2019  . Ďalší traja žiaci, ktorí sa umiestnili na 7 – 9 mieste boli oslovení ako náhradníci pre finálové kolo súťaže v januári 2019 .

Súťaž hodnotila odborná hodnotiaca komisia, v zložení:  – Ivan Vozár,manažér Slovenského národného tímu kuchárov a cukrárov Mgr. Ján Košťálikskúsený dlhoročný hodnotiteľ juniorských gastronomických súťaží,  Daniel Melicherikpredseda Bratislavského klubu SZKC a kapitán Slovenského národného juniorského tímu kuchárov a cukrárov. Všetci hodnotitelia sú certifikovaní podľa kritérií WACS pre hodnotenie súťaží organizovaných na Slovensku a v Českej republike. Ani jeden hodnotiteľ nebol v konflikte záujmov.

Čestným hosťom na súťaži  bol prezident SZKC pán Vojto Artz,  ktorý sa stretol so súťažiacimi a prezrel si aj výsledky ich práce.

Úroveň súťaže i súťažných jedál bola  veľmi dobrá, čo sa odzrkadlilo aj v ohodnotení súťažiacich., kedy nebol udelený ani jeden  diplom bez ocenenia.

Naše poďakovanie patrí SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka ul. 3 Nové Zámky  ktorá ako hostiteľ a spoluorganizátor súťaže vytvorila veľmi dobré podmienky pre súťaž a zaslúžila sa tak aj o veľmi dobrú   súťažnú atmosféru a bezproblémový priebeh súťaže aj zabezpečenej starostlivosti o súťažiacich a ich sprievod.

Postupujúcim súťažiacim srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie v januári 2019 vo finálovom kole súťaže, ktoré sa bude konať v rámci Medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS  GASTRO 2019 v Bratislave, v priestoroch Výstaviska Incheba,  HALA  A 0 (A nula)

Príloha na stiahnutia: Vysledkova tabulka smifinale

Slovenčina Slovenčina English English