Košický kuchár 2018

Košický kuchár 2018

Košický klub SZKC, Košický samosprávny kraj, Congress Hotel Centrum Košice, SOŠ J. Bocatia Košice vyhlasujú súťaž Košický kuchár 2018 a V. JARNÚ GASTRONOMICKÚ VÝSTAVU JEDÁL A CUKRÁRENSKÝCH VÝROBKOV na deň 24.04.2018.

Program výstavy a súťaže
• 8.00 – 9.00 hod.​Prezentácia, uloženie mís a exponátov /k jednému vystavovanému exponátu je prístup povolený dvom osobám/
• 9.00 hod. Štart súťaže finálového kola Košický kuchár 2018
• 9.00 – 15.30 hod. ​Sprievodné akcie
• 11.00 hod.​Slávnostné otvorenie výstavy a súťaže
• 16.00 hod.​Odovzdávanie cien a diplomov
• 17.00 hod.​Predpokladané ukončenie súťaže a výstavy

Súťaž je vyhlásená v troch kategóriách:
I. kategória: Kuchár senior – profesionálni kuchári z hotelových a reštauračných zariadení

II. kategória: Kuchár junior – žiaci stredných odborných škôl a mladí kuchári do 21 rokov

III. kategória: Kuchár pre školské zariadenia a vývarovne – profesionálni kuchári ŠJ, DM, ŠD a J, veľkých závodných vývarovní

Súťažné disciplíny:
A – Teplá kuchyňa – varenie naživo
B – Studená kuchyňa
C – Torty, zákusky a reštauračné dezerty

Je potrebné aby záujemcovia o zapojenie sa do súťaže do 17. apríla 2018 zaslali na mailovú adresu senitko@orangemail.sk:
– Vyplnenú prihlášku do súťaže ( prihláška je prílohou týchto kritérií )
– Jednu fotografiu súťažného jedla, s menším rozlíšením ako je 1,0 MB (nie je podmienkou možnosť zmeniť vzhľad súťažného pokrmu)
– Vypracovanú kalkuláciu na 10 porcií,
– vyplnenú prihlášku s nasledovnými údajmi:s menom súťažiaceho, adresou (alebo adresou školy – zariadenia, za ktoré bude súťažiť), telefónnym číslom na kontaktovanie v prípade potreby a ak je to v možnostiach aj s e-mailovou adresou
– výberové kolo sa uskutoční len v prípade veľkého záujmu súťažiacich a vzťahuje sa len na súťažnú disciplínu A. Teplá kuchyňa. Organizátori oznámia stanovisko prihláseným súťažiacim do 19.04.2018.

Na stiahnutie:
Košický kuchár 2018 – Propozície a prihláška

Slovenčina Slovenčina English English