Prevádzkový režim pre hotely, penzióny a letné terasy

Prevádzkový režim pre hotely, penzióny a letné terasy

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie č. OLP/3795/2020, ktorým ustanovil podmienky pre poskytovanie stravovacích služieb na letných terasách a ubytovacích služieb.

Pokyny pre zamestnancov a vstupujúcich hostí na dodržiavanie týchto hygienických opatrení:

– vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,

– pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

– na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,

– zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko,

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

– zakazuje sa prítomnosť verejnosti vo vnútorných priestoroch týchto prevádzok, okrem návštev hygienických zariadení  prevádzky,

– otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 20:00 hod.,

– medzi stolmi vo vonkajších priestoroch musia byť zachované odstupy minimálne 2 m,

– za jedným stolom môžu byť prítomné iba 2 osoby, alebo rodičia s deťmi,

– vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),

– obsluhujúci personál terasy používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk,

– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

– zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),

– vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

Prevádzky ubytovacích zariadení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

– zakazuje sa prevádzka wellness centier, fitness centier, bazénov a iných vnútorných priestorov voľnočasových aktivít v priestoroch ubytovacích zariadení,

– zakazuje sa podávať pokrmy a nápoje vo vnútorných priestoroch ubytovacích zariadení, s výnimkou donášky na izbu,

– ubytovávať zákazníkov iba v ubytovacích priestoroch so samostatnou kúpeľňou a WC,

– zachovať časový odstup medzi ubytovaním zákazníkov do tých istých ubytovacích priestorov minimálne 24 hodín.

Pozrite si celé znenie opatrenia.

 

Dodatočné usmernenie z ÚVZ SR:

Používanie kuchynského riadu v prevádzkach verejného stravovania je možné za dodržania nasledovných požiadaviek:

– strojové umývanie kuchynského riadu (taniere, príbory, poháre atď.) pri teplote  80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (podľa § 9 ods. 4 písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.Z.) a prípadne aj za použitia vhodného dezinfekčného prostriedku,

– umytý riad neutierať textilným utierkami ale uložiť  do zariadenia na odkvapkanie riadu (na prípadné dosušenie/leštenie používať jednorazové papierové utierky)

Ručné umývanie kuchynského riadu v súčasnej epidemiologickej situácii v prevádzkach verejného stravovania nevykonávať.

K uvedenému dopĺňame, že príbor by nemal byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale mal by byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky.

V prípade že prevádzka verejného stravovania nevie splniť požiadavky na strojové umývanie riadu, ÚVZ SR odporúča  používanie nevratných obalov na podávanie pokrmov a nápojov.

Slovenčina Slovenčina English English