Teší nás ocenenie našej práce

Teší nás ocenenie našej práce

Veľmi si vážime ocenenie našej práce vyjadrené v liste riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
Zároveň aj my chceme poďakovať všetkým zamestnancom ŠIOV, ktorí nám ako spoluorganizátori pomohli aj napriek ťažkým podmienkam súťaž doviesť k veľmi úspešným krajským i celoslovenskému finálovému kolu.

Veľkú zásluhu na úrovni súťaže mali aj produkty, ktoré pre súťažiacich zabezpečil generálny partner SZKC spoločnosť METRO Cash & Carry SR.

Na našom úspechu sa podieľali aj žiaci a majstri odbornej výchovy Hotelovej akadémie na Mikoviního ul. 1 v Bratislave, ktorí sa zaslúžili o vytvorenie príjemnej súťažnej atmosféry a pohody aj v spoločnej Expozícii SZKC a nášho generálneho partnera METRO Cash & Carry SR.

 

Ďakovný list riditeľa ŠIOV 2022
Slovenčina Slovenčina English English